Spring naar content

Hoe werkt de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten met als doel de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen in vergelijking met 1990. Een onderdeel hiervan is de verduurzaming van mobiliteit waarbij ook de werkgevers betrokken zijn. Vanaf 1 juli 2024 is het voor werkgevers met een organisatie van 100 of meer werknemers verplicht een rapportage werkgebonden personenmobiliteit (WPM) aan te leveren. Aanvankelijk zou deze regeling per 1 januari 2024 ingaan, maar dat is uitgesteld. De rapportage dient uiterlijk voor 30 juni 2025 verstuurd te worden naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met de gegevens over 2024. In dit artikel vertellen wij graag meer over deze rapportageverplichting.

Bijna de helft van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door werkgebonden personenmobiliteit. Om inzicht en grip te krijgen op deze vorm van CO2-uitstoot is in het klimaatakkoord een CO2-uitstootplafond vastgelegd. Om te kijken hoe Nederland er momenteel voorstaat is het per 1 januari 2024 voor werkgevers met 100 werknemers of meer verplicht om een rapportage op te stellen met de hoogte van de werkgebonden personenmobiliteit. Vervolgens zal in 2026 een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of het plafond wordt overschreden of niet. Indien het overschreden wordt, zal er een nieuwe regelgeving komen voor een maximum CO2-uitstoot.

Rapporteren over werkgebonden persoonsmobiliteit

Zoals eerder benoemd, is het met ingang van 1 juli 2024 verplicht voor ondernemingen vanaf 100 werknemers of meer een rapportage aan te leveren met de CO2-uitstoot voor de werkgebonden personenmobiliteit. Vanaf dit moment moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht rapporteren. Zorg dat uw administratie op orde is om gegevens in te dienen in 2025. U kunt (in 2025) kiezen om te rapporteren over alleen de 2e helft van 2024, of over heel 2024.

De CO2-uitstoot hoeft u als werkgever niet zelf te berekenen. U dient puur de gegevens aan te leveren via het daarvoor opgestelde digitale formulier van de RVO. Via deze link kunt u het formulier downloaden en aanleveren: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (rvo.nl).

In dit formulier geeft u de gereden kilometers aan en splitst u ze uit naar de verschillende vervoersmiddelen en brandstoftypen. Daarnaast maakt RVO onderscheid tussen kilometers voor woon-werkreizen en zakelijke reizen. Na het indienen van het formulier ontvangt u als werkgever een rapportage met de totale CO2-uitstoot voor het desbetreffende jaar en informatie over advies voor verduurzaaming.

Uitzondering rapportageverplichting werkgebonden persoonsmobiliteit

De woon-werk en zakelijke kilometers die gereden worden met goederenvervoer vallen niet onder personenmobiliteit en hoeven dus niet gerapporteerd te worden.

Voor wie geldt de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

Om te bepalen of u verplicht bent om de werkgebonden personenmobiliteit door te geven aan het RVO, zijn er een aantal eisen voor de berekening van de 100 werknemers of meer. Hierbij gaat het om het aantal medewerkers dat vanaf januari van het desbetreffende jaar in dienst was en/of een contract heeft voor 20 uur betaald werk of meer voor die maand. Gedetacheerde werknemers of uitzendkrachten tellen hier niet in mee.

In de rapportage dient u naast de werknemers die in dienst waren per januari ook de werknemers mee te nemen die later in dienst zijn gekomen gedurende het jaar. Echter worden deze mensen niet meegenomen in de hoeveelheid werknemers in de bepaling van het verplicht stellen.

Vrijwillige rapportage

Bovendien is het ook mogelijk om vrijwillig gegevens aan te leveren wanneer uw onderneming uit minder dan 100 werknemers bestaat. Deze gegevens worden niet doorgezet naar de omgevingsdienst, maar worden wel meegenomen in het onderzoek.

Geen verplichting

Indien uw onderneming geen financiële vergoedingen geeft voor zowel de woon-werkreizen als de zakelijke reizen, bent u niet verplicht om een rapportage op te stellen. Maakt u wel gebruik van een uitruilsysteem of het cafetariamodel, dan bent u wel verplicht om de rapportage aan te leveren.

Verschillende ondernemingen

Wanneer uw onderneming bestaat uit verschillende BV’s, dan geldt dat het KvK-nummer leidend is in de berekening van het aantal werknemers. Staan uw ondernemingen ingeschreven op hetzelfde KvK-nummer, dan dient u het formulier aan te leveren over al deze vestigingen. Er wordt dus niet gekeken naar de losstaande BV’s, maar naar het overkoepelende geheel. Wanneer een BV uit bijvoorbeeld twee ondernemingen bestaat van 60 en 45 werknemers die ingeschreven staan op hetzelfde KvK-nummer, dan telt u de gegevens van de vestigingen bij elkaar op en voert u alle gegevens gezamenlijk in. Er wordt dan vervolgens één rapportage opgesteld.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Joyce Trommelen via +31 (0)416 41 06 41 of stuur een mail naar joyce.trommelen@newtone.nl