Spring naar content

Klachtenprocedure en klokkenluidersregeling

Klachtenprocedure & Klokkenluidersregeling Newtone

Newtone doet er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens verlopen, dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze klachtenprocedure of klokkenluidersregeling. Bekijk hieronder de:

Klachtenprocedure (Nederlands)
External Complaints Procedure (English)
Klokkenluidersregeling (Nederlands)
Whistleblowers Procedure (English)

Klachtenregeling

Newtone heeft een kantoorklachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Newtone verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Newtone.

De klachtenregeling is beginsel bedoeld voor klanten van Newtone, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

De klacht kan worden ingediend via het hieronder vermelde klachtenformulier, per email aan compliance@newtone.nl of schriftelijk ter attentie van:

Newtone
t.a.v. de klachtenfunctionaris, Compliance
Postbus 120, 5580 AC Waalre

Klokkenluidersregeling

Ook hanteert Newtone een klokkenluidersregeling. Deze regeling waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.