Spring naar content

Nederlandse M&A-markt 2024: Dynamiek en verwachtingen

Nederlandse M&A Markt 2024 Dynamiek en Verwachtingen

Het belooft een boeiend jaar te worden voor de Nederlandse M&A-markt. Ondanks voortdurende macro-economische uitdagingen en geopolitieke onzekerheden, zien we tekenen van een wereldwijd economisch herstel. De meerderheid van de Nederlandse M&A-professionals toont optimisme ten aanzien van de overnamemarkt voor het komende jaar. Ook de recente toename van transacties in diverse sectoren wijst op het mogelijke begin van een periode van succesvolle deal-opleving. In dit artikel bespreken we de verwachtingen voor 2024 en werpen we een blik op de kansen en uitdagingen die bedrijven en investeerders kunnen verwachten in de wereld van fusies en overnames.

De M&A-markt is altijd in beweging, en 2024 is geen uitzondering. Experts voorspellen een jaar van herstel en groei, gedreven door technologische innovatie en duurzaamheid. Het landschap van de Nederlandse M&A-markt in 2024 wordt beïnvloed door meerdere kernfactoren, waaronder inflatie, digitalisering en de focus op Environmental, Social and Governance (ESG) principes. Sectoren zoals levenswetenschappen, gezondheidszorg, technologie en energie behouden hun aantrekkelijkheid voor investeerders.

Daarnaast is de verwachting dat bepaalde sectoren, waaronder gezondheidszorg, de energiesector en ICT, een groei in dealvolume zullen zien, variërend van twee tot tien procent. Dit optimisme wordt gedeeld door financiële instellingen zoals Rabobank en ING, die een gunstiger investeringsklimaat voorzien, mede dankzij stabiliserende rentes en inflatie.

Gemiddelde dealwaarde in Nederland stijgt

De gemiddelde dealwaarde is in Nederland het afgelopen halfjaar met gemiddeld 0,1x EBITDA (winst voor belasting, rente en afschrijvingen) gestegen ten opzichte van het half jaar daarvoor. Bij het analyseren van deze EBITDA-multiples, is het belangrijk om te benadrukken dat de beschikbaarheid en transparantie van informatie over deals aanzienlijk kan variëren per land. In Nederland wordt informatie over deals doorgaans gepubliceerd door adviesbureaus, waarbij de focus voornamelijk ligt op kleinere transacties en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit contrasteert met de praktijken in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, waar informatie over zakelijke transacties veel uitgebreider en transparanter wordt gedeeld. Dit leidt ertoe dat de lagere EBITDA-multiple van Nederland mogelijk gekleurd is.

Optimisme in Dealactiviteit

De Nederlandse M&A-markt heeft in 2023 bewezen bijzonder veerkrachtig te zijn ondanks de economische onzekerheden en de hoge rentestanden. Deze veerkracht is niet alleen een teken van de robuustheid van de Nederlandse economie, maar ook van het vertrouwen dat investeerders en bedrijven hebben in het lange termijn potentieel van de markt.

Vooruitkijkend naar 2024 blijft dit vertrouwen aanhouden, ondersteund door een voorzichtig optimisme onder marktdeelnemers. Dit optimisme is niet ongegrond. Ondanks de voortdurende uitdagingen zoals geopolitieke spanningen en de macro-economische uitdagingen, toont de M&A-markt tekenen van stabiliteit en groei. Experts en marktleiders suggereren dat bedrijven en investeerders zich steeds meer aanpassen aan de veranderende economische omstandigheden, waarbij zij strategieën ontwikkelen die niet alleen gericht zijn op het overleven van mogelijke economische stormen, maar ook op het benutten van de kansen die deze periodes bieden.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan dit optimisme is de toegenomen focus op sectoren die bestand zijn tegen economische schommelingen, zoals technologie, gezondheidszorg en duurzame energie. Deze sectoren hebben aangetoond niet alleen veerkrachtig te zijn, maar ook in staat om te groeien in uitdagende economische tijden. Bovendien stimuleert de voortdurende digitalisering van de economie nieuwe investeringsmogelijkheden, terwijl de nadruk op duurzaamheid en ESG criteria nieuwe gebieden opent voor strategische M&A-activiteiten.

Technologie speelt een cruciale rol

Digitalisering en technologische vooruitgang zijn niet meer weg te denken. In 2024 zullen we zien dat bedrijven die innoveren in AI, cybersecurity, en cloudoplossingen, aantrekkelijke doelwitten worden voor overnames. De focus ligt op het versterken van de digitale infrastructuur en het uitbreiden van technologische capaciteiten.

Daarnaast, de toepassing van generatieve AI verhoogt de efficiëntie door de werktijd van medewerkers te optimaliseren. In de wereld van ‘dealmaking’ staat AI op het punt een revolutie teweeg te brengen door het proces te versnellen, transacties te stroomlijnen en de kans op succesvolle deals aanzienlijk te vergroten.

Generatieve AI verbetert de efficiëntie in ‘dealmaking’ door geavanceerde data-analyse, waarmee trends en kansen in grote datasets snel geïdentificeerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld potentiële overnamekandidaten door het gebruik van AI efficiënter worden geïdentificeerd. Ook automatiseert en versnelt het de voorbereiding en analyse van documenten, iets wat het due diligence-proces niet alleen versnelt maar ook nauwkeuriger maakt. Verder kan AI worden gebruikt om real-time gegevens, zoals EBITDA en aandelenkoersen, te verzamelen en te analyseren, wat leidt tot nauwkeurigere en actuelere bedrijfswaarderingen.

De Rol van Private Equity

De M&A-markt in 2024 zal ook getuige zijn van een actieve rol van private equity. Al jaren neemt de rol van financiële investeerders op de Nederlandse markt toe en met 75 deals was Q4 van 2023 het actiefste kwartaal voor private equity sinds het vierde kwartaal van 2021. Ook hebben private equity bedrijven in de afgelopen twaalf maanden hun kassen flink aangevuld. Daarom is de verwachting dat deze partijen zullen blijven zoeken naar aantrekkelijke investeringsmogelijkheden, gesteund door een stabiliserende rente en een sterke vraag naar kwalitatieve activa.

Wat kunnen wij betekenen?

Newtone ondersteunt ondernemers op de M&A-markt door onze dienstverlening in corporate finance aan te bieden. Wij bieden advies en ondersteuning bij fusies, overnames en bedrijfsverkoop (waaronder de zoektocht naar een verkoper of koper), financieringen en waarderingen. Onze expertise stelt ondernemers in staat om complexe financiële transacties efficiënt en effectief te navigeren, wat bijdraagt aan het succes van uw strategische bedrijfsdoelstellingen.

Meer inzicht nodig in de M&A-markt en hoe deze verwachtingen zich vertalen naar uw specifieke situatie? Bel mij voor een vrijblijvend gesprek op +31 43 880 0403 of stuur een mail naar silvano.cergnul@newtone.nl.