Spring naar content

Schenken op papier

Ontdek de kracht van een schenking op papier en behoud tegelijkertijd de controle over uw vermogen. Bij Newtone bieden we u de mogelijkheid om slim te schenken, waarbij u gebruikmaakt van de jaarlijkse vrijstellingen en de tariefsopbouw van de schenkbelasting.

Optimaal schenken: bespaar belasting

U wilt schenken, maar u wilt of kunt nog niet het gehele bedrag in contanten schenken. Dan heeft u de mogelijkheid tot een ‘notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid’, ook wel bekend als een schenking op papier. U erkent bij notariële akte een bedrag schuldig te zijn aan de begiftigde dat pas opeisbaar is na uw overlijden. Daarbij maakt u zoveel mogelijk gebruik van de jaarlijkse vrijstelling en de tariefsopbouw van de schenkbelasting, zodat u geen of minder belasting betaalt over deze schenking op papier.

Welke voordelen heeft u bij een schenking op papier?

Voordeel is dat u blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Tegelijkertijd bent u vrij om tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee de begiftigde het geld te verstrekken. 

Voordeel schenking op papier: minder erfbelasting

De schenking op papier wordt vaak gebruikt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Daarbij maakt u zoveel mogelijk gebruik van de jaarlijkse vrijstelling en de tariefsopbouw van de schenkbelasting, zodat u geen of minder belasting betaalt over deze schenking op papier. Op deze manier hoeven de kinderen bij het overlijden van de ouders over het bedrag van de schuldig gebleven schenkingen in principe geen erfbelasting te betalen.

Om met deze schenking op papier ook erfbelasting te besparen, dient u aan de begiftigde wel jaarlijks daadwerkelijk 6% rente te betalen. Deze rentebetaling vindt plaats zonder dat hierover schenkbelasting is verschuldigd. Hetgeen inhoudt dat er jaarlijks een bedrag zonder belastingheffing kan worden overgemaakt aan degene die de schenking op papier heeft ontvangen. Hiermee wordt een extra bedrag belastingvrij overgemaakt naast de jaarlijkse vrijstelling.

 

Schenking op papieren box 3

De schenking op papier dient zowel door de schenker als de ontvanger in box 3 worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. In het box 3-stelsel in 2023 ontstaat hierbij wel een verschil tussen de belastbaarheid van de vordering en de aftrek van de schuld. Over de vordering die de begiftigde op u heeft, wordt namelijk een hoger forfaitair percentage (6,17% in 2023) berekend dan het forfaitair percentage waartegen de schuld die u heeft aan uw kind aftrekbaar is.

Het exacte percentage voor de schuld is nog niet bekend. Voor een vergelijk: voor het jaar 2022 bedroegen deze percentages voor vorderingen 5,53% en voor schulden 2,28%, een verschil van 3,25%.

Ons advies: Ga na of uw schenking op papier onder het nieuwe box 3 stelsel nog wel voldoende voordeel oplevert. Zo niet, dan kunt u wellicht overwegen de schuldig gebleven bedragen af te lossen.

 

Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio