Spring naar content

Duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid voor de wereld om ons heen kan niemand ontgaan zijn. Welke impact heeft dat op uw onderneming en welke bijdrage heeft uw onderneming op het gebied van duurzaamheid?

Welke impact heeft mijn onderneming op de maatschappij?

Vele instellingen, instanties en regelgevende instituten hebben hier uitspraken over gedaan. En de Europese Commissie heeft wetgeving uitgevaardigd die ook ondernemers raakt. Grote ondernemingen hebben reeds verplichtingen, maar ook middelgrote ondernemingen gaan hiermee te maken krijgen. Maar deze verplichting hoeft geen bedreiging te zijn, het kan ook kansen creëren. Daarom is het van belang om op tijd te starten met het bepalen van uw doelstellingen en het in kaart brengen en meten van de staat van duurzaamheid van uw onderneming. 

Wat levert het op?

 

  • Kwantitatief en kwalitatief inzicht in duurzaamheidsthema’s die relevant zijn voor uw organisatie.
  • Proactieve duurzaamheidsboodschap naar uw klanten, markten en omgeving.
  • Rapportages die toegevoegde waarde leveren voor uw organisatie en die voldoen aan wetgeving.
  • Geïntegreerde duurzaamheid- en financiële rapportages die passen bij uw onderneming.

Uw duurzaamheidsbijdrage communiceren

Newtone helpt ondernemingen inzicht te krijgen in de bijdrage die een onderneming heeft op de maatschappij vanuit duurzaamheidsoogpunt. Door inzicht te krijgen in uw duurzaamheidsimpact op de maatschappij heeft u de mogelijkheid om hierin verbeteringen aan te brengen. Daarnaast creëert u de mogelijkheid om aan uw stakeholders te communiceren welke bijdrage u levert aan de maatschappij nu en in de toekomst. Wij zien rapportages niet als doel, maar als middel. Hierbij streven wij naar compacte, begrijpelijke rapportages.

Duurzaamheid en rapportages: de juiste balans

Met onze Duurzaamheidsaanpak helpen wij organisaties keuzes te maken en de gewenste rapportages vast te stellen. Er zijn veel richtlijnen, adviezen en instructies door diverse instanties gepubliceerd. Het is best mogelijk dat u “door de bomen het bos niet meer ziet”. Dit is heel begrijpelijk. Samen met u maken we keuzes welke duurzaamheidsthema’s het meest relevant zijn voor uw organisatie en welke rapportages daarbij het beste passen. Dit betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve rapportages. De kwantitatieve rapportages zijn objectief te meten en te auditen en voldoen daarmee aan (aankomende) wetgeving. Met het kwalitatieve deel van de rapportages zult u in staat zijn de duurzame elementen van uw onderneming helder te communiceren, zowel intern als extern. Samen met u creëren wij een logisch kader van rapportages en ondersteunen u met het  ontsluiten en behapbaar maken van de gegevens. Ook kunnen wij u ondersteunen met relevante audits. Onze aanpak is pragmatisch en to-the-point. Samen met u zullen wij de duurzaamheidrapportages integreren in de financiële rapportages waardoor er een compact en logisch geheel ontstaat.

Onze cliënten waarderen het dat wij samenwerken met een gemeenschappelijk doel. Wij doen dat met een klein en wendbaar team. Typische klantreacties zijn:

“Wij vonden het lastig om een start te maken, maar nu staat alles in een gestructureerd overzicht, dat voldoet aan wetgeving, en waarmee we ook kunnen communiceren met onze omgeving over die zaken die er voor ons echt toe doen”
“Wij zijn zelfstandig in staat de rapportages te verzorgen en waar nodig aan te passen aan toekomstige veranderingen”. “We hebben goede keuzes kunnen maken in de duurzaamheid thema’s die voor ons van belang zijn”. “Efficiënte en pragmatische aanpak met goede prijs-kwaliteit verhouding”.
Onze adviseur staat voor u klaar in regio