Spring naar content

Risicomanagement

Ben ik daadwerkelijk in control? Een vraag die veel ondernemers zich zullen stellen met name in deze enerverende tijden. 

Risico's als kansen: risicomanagement

Bij risicomanagement draait het om de kernvragen: weet ik welke risico’s ik loop als ondernemer, welke risico’s ben ik bereid te nemen en welke wil ik het liefst voorkomen? Ondernemen betekent risico’s nemen. Risico’s hoeven niet alleen bedreigingen te zijn, ze kunnen ook kansen creëren. Een ondernemer begrijpt dit als geen ander. Newtone kan u helpen inzicht te krijgen in uw risico’s, welke u wilt voorkomen, wat u daarvoor kunt doen, maar ook waar mogelijke kansen liggen. 

Empowering ondernemingen met effectief risicomanagement

Newtone helpt ondernemingen te komen tot een beheersbaar overzicht van relevante risico’s en daarbij behorende gewenste beheersingsmaatregelen. Wij zien risicomanagement niet als doel, maar als middel. Wij geloven in betrokkenheid van mensen, verantwoordelijkheid en “eigenaarschap” van risico’s. Met inzicht in risico’s en de bereidheid bepaalde risico’s bewust te accepteren kunnen organisaties “voorspelbaarder” worden en zullen organisaties beter in staat zijn om proactief te handelen in plaats van louter reactief handelen als gevolg van bedreigingen. We streven naar vereenvoudiging van processen, want we weten hoe gevaarlijk “papieren tijgers” kunnen zijn. 

Wat levert risicomanagement op?

 

  • Inzicht in de in- en externe risico’s die er toe doen;
  • Duurzaamheidrisico’s;
  • Overzicht van beheersingsmaatregelen, inclusief actieplannen;
  • Verantwoordelijkheden in de organisatie voor risico’s en beheersingsmaatregelen;
  • Draagvlak en betrokkenheid in de organisatie, daardoor toegenomen weerbaarheid van de organisatie;
  • Risico raamwerk dat past bij uw organisatie.

Risicobeheersing

Wij helpen organisaties in een paar overzichtelijke stappen risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Onze aanpak is pragmatisch en to-the-point. Samen met de cliënt voeren wij de risicoanalyse en – beoordeling uit en worden beslissingen genomen over passende beheersingsmaatregelen. Hierbij wordt zowel gekeken naar relevante inzet van de IT-omgeving, maar ook naar de “soft controls”  in een organisatie. Belangrijk is om tot het beheersingsniveau te komen dat bij de onderneming past.

Draagvlak creëren in de organisatie is één van de pijlers van de aanpak van Newtone. Een “afvinkroutine” hoort hier niet bij, maar wel een collectief gevoel van “eigenaarschap”.

Wij zorgen ervoor dat er een transparant overzicht ontstaat van een raamwerk met risico’s, maatregelen, eigenaren en actieplannen. Dit alles gebaseerd op en geïntegreerd in de bestaande planning & control structuur van de organisatie.

Strategische risico assessment

Interne en externe risico’s veranderen continu. De kernzaken die een paar jaar geleden relevant waren, kunnen nu in een ander daglicht staan. Is er inzicht in de huidige strategische risico’s voor de organisatie en is het daarnaast helder welke risico’s de onderneming bereid is te accepteren?

Risicomanagement is geen doel
Newtone helpt ondernemingen te komen tot een kernachtig overzicht van de strategische risico’s, de key issues die relevant zijn voor de komende 3-5 jaar.  Door hernieuwd inzicht te krijgen in de strategische risico’s kan de organisatie de belangrijkste aandachtspunten vaststellen en wordt de impact hiervan op de strategie en doelstellingen helder voor alle betrokkenen.

Bedrijfscontinuïteit

Risico’s hoeven niet alleen bedreigingen te zijn, ze kunnen ook kansen creëren. Een ondernemer begrijpt dit als geen ander. Interne en externe risico’s veranderen continu. Er zijn echter risico’s die, indien ze optreden, een dusdanige impact kunnen hebben dat de continuïteit van de onderneming in het geding is. Is er inzicht in deze continuïteitrisico’s en is het helder welke maatregelen er nodig zijn? Maatregelen om het risico te verkleinen maar ook maatregelen om adequaat te kunnen reageren indien er zich toch een incident voordoet. Dit alles om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

 

Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio