Spring naar content

Vermogensaspecten

Vermogensaspecten helder gestructureerd met objectief advies. Onze experts begeleiden en ontzorgen u bij alle facetten van vermogensbeheer.

Een objectief en onafhankelijk advies rondom uw vermogen

Het begeleiden en structureren van vermogen vraagt om specialistische kennis. Het begint met inzicht in alle vermogensaspecten, privé en zakelijk. Onze estate planning specialisten adviseren u in nauw overleg met onze juristen, fiscalisten, accountants en notarissen. We zorgen voor inzicht en helpen u financiële rust te creëren.

Breed, strategisch advies over alle vermogensaspecten

 

  • Objectief en onafhankelijk advies met oog voor persoonlijke belangen.
  • Een helder antwoord op al uw vragen over complexe onderwerpen.
  • Familievermogen optimaal begeleid dankzij een fullservice dienstverlening.
  • Een multidisciplinair adviesteam van ervaren specialisten. Van jurist, accountant, fiscalist en estate planner tot notaris.

 

Onafhankelijke vermogensbegeleiding

Middels beleggingen kunt u extra rendement genereren wanneer u beschikt over een vrij besteedbaar vermogen. Het vereist veel tijd en kennis om de assets optimaal te verdelen, het resultaat adequaat te monitoren en tijdig bij te blijven sturen. Als onafhankelijke partij kunnen wij u hierbij begeleiden en volledig ontzorgen. Uw doelstellingen vormen daarbij vanzelfsprekend het uitgangspunt.

Vermogensstructurering

Een goede structuur van uw vermogen zorgt voor zekerheid en comfort en ook voor een optimale belastingdruk. Het beschermt uw vermogen zo goed mogelijk in geval van tegenslag, of dat nu zakelijk is of bijvoorbeeld het gevolg van een internationale crisis. Om de financiële belangen van u en uw familie veilig te stellen, helpen onze specialisten bij vermogensstructurering. Afhankelijk van verwachte rendementen krijgt u advies over de best passende vermogensallocatie. Juristen, maar ook onze accountants, corporate finance-adviseurs, belastingadviseurs en notarissen zijn nauw bij dit proces betrokken. Uw wensen en situatie zijn het vertrekpunt. Het betreft dan ook altijd maatwerk, dat spreekt voor zich.

Anonimisering van vermogen

Het anonimiseren van vermogen is erop gericht informatie over uw vermogen privé te houden. Want bent u vermogend, dan wilt u niet dat die informatie voor iedereen openbaar is via bijvoorbeeld de KvK, het UBO-register of zelfs de Quote 500. Voor anonimisering van familievermogen is een aanpassing van de structuur nodig, uiteraard geheel passend binnen de regels van de Nederlandse fiscale wetgeving. Het anonimiseren biedt overigens geen fiscale voordelen; het vermogen blijft zichtbaar voor de Belastingdienst. Samen met onze fiscalisten en juristen begeleiden we u bij dit traject.

Afgezonderd vermogen in verband met aansprakelijkheid

Om (familie)vermogen te beschermen tegen gevolgen van aansprakelijkheid, kunt u het vermogen afzonderen: u brengt uw vermogen dan onder in bijvoorbeeld een familie trust of een particuliere stichting. Graag leggen we uit wat de mogelijkheden zijn van afgezonderd vermogen, welke juridische structuur passend is en wat de fiscale gevolgen zijn van het afzonderen van vermogen.

Filantropie / impactinvesteringen / ANBI

Impactinvesteringen of filantropie: wilt u uw vermogen aanwenden om bij te dragen aan een betere wereld, dan zijn er vele mogelijkheden denkbaar. Welke keuze u ook maakt, onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden. Kiest u ervoor om zelf een goed doel op te richten? Dan begeleiden we u met een helder advies. Ook ontzorgen we u met het opzetten van de juridische structuur, het overdragen van vermogen en de jaarlijkse compliance. Veelal hebben goede doelen de fiscale ANBI-status. Met een ANBI-status zijn giften namelijk fiscaal aftrekbaar voor de donateurs en hoeft het goede doel geen erf- of schenkbelasting te betalen. Ook bij het aanvragen van een ANBI-verklaring ondersteunen we u graag.

Het familiestatuut: voor heldere afspraken

Een familiestatuut (ook wel: familieconvenant) legt belangrijke afspraken binnen uw familie vast en dat kan erg waardevol zijn. Een familiebedrijf en een flink familievermogen zorgen immers voor een bepaalde dynamiek, zeker als de familieleden verschillende rollen hebben. Als het ontbreekt aan heldere afspraken kan dat verhoudingen verstoren of zelfs leiden tot conflicten. En dat is natuurlijk het laatste wat u wilt. Een familiestatuut is vormvrij, maar uiteraard is het vastleggen van afspraken over gevoelige onderwerpen het hoofddoel. Als onafhankelijke en objectieve adviseurs begeleiden we de familie hier graag bij. Met jullie specifieke situatie als vertrekpunt gaan we na over welke bezittingen, bevoegdheden en andere onderwerpen uw afspraken wilt maken en vastleggen. Dat doen we gefaseerd en met zorg. Want het proces om te komen tot het familiestatuut is minstens zo belangrijk als het eindresultaat.

Alle belangen geborgd in de family governance

Een goede family governance zorgt ervoor dat uw familievermogen sterk staat en de belangen van alle betrokkenen zijn geborgd. Heldere communicatie en inzicht in keuzes zijn erg belangrijk, zeker omdat een vermogen de verhoudingen binnen een familie kan verstoren. Met een objectief en onafhankelijk adviseren begeleiden we u bij een goede family governance en het vastleggen van afspraken.

Familievermogen en familiefonds

Om het familievermogen te borgen voor volgende generaties, is het slim een schenkingsplan op te stellen. Een familiefonds is in veel situaties een goede oplossing, omdat de volgende generatie(s) al snel betrokken worden en verantwoordelijkheid krijgen. Het opstellen van een schenkingsplan en de oprichting van een familiefonds zijn uiteraard maatwerkoplossingen. Veel disciplines zijn hierbij betrokken; wij hebben het allemaal in huis.

Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio