Spring naar content

Personeel en belasting

Bent u goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom uw personeel en de fiscale consequenties? Wellicht heeft u vragen over situaties binnen uw organisatie, zoals de inhuur van zelfstandigen zonder fiscale risico’s, het optimaliseren van arbeidsvoorwaarden post-coronapandemie, of het efficiënt organiseren van uw salarisadministratie. Bij ons kunt u terecht voor antwoorden en oplossingen.

Belasting werknemers: waar moet u als werkgever op letten?

Belasting werknemers: als werkgever krijgt u daar vanzelfsprekend mee te maken. Allereerst bent u wettelijk verplicht om loonbelasting af te dragen over al het loon van uw medewerkers. De wetgever biedt echter ook ruimte voor uitzonderingen. We adviseren u graag over deze en alle andere vragen rond belasting en werknemers.

Wat kost personeel?

Personeel is uw grootste investering. Misschien niet per se in geld, maar zeker in waarde. Want zonder technici, operators en andere mensen werkt een miljoenen kostende machine niet of niet naar behoren. De kosten van personeel bestaan naast het salaris en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een auto van de zaak of een dertiende maand) ook uit ‘overige’ kosten. Een groot deel daarvan bestaat uit werknemersbelastingen die u als werkgever moet afdragen. Hoe dat zit en hoe u ervoor zorgt dat kansen worden benut en u minder belasting afdraagt, leggen we u graag uit.

Loonbelasting werknemers

Loonbelasting en sociale zekerheid kennen veel verschillende fiscale regels, die in de praktijk niet altijd juist worden toegepast. Dat kan forse naheffingen opleveren. Op zo’n onaangename verrassing zit u als ondernemer natuurlijk niet te wachten. Onze belastingadviseurs helpen dergelijke situaties te voorkomen en helpen u bij goed werkgeverschap, door te zorgen voor een correcte uitvoering van loonheffingskortingen. Loonheffingen zijn niet alleen een verplichting, maar bieden u als werkgever ook kansen. Daar vertellen we u uiteraard graag meer over.

Arbeidskorting (loonheffingskorting)

Arbeidskorting is een korting op de loonheffing. Als werkgever houdt u bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting; u mag het in principe standaard toepassen. Wel zijn er enkele uitzonderingen. Heeft u een medewerker die ook elders in loondienst is? Ga dan na of de arbeidskorting mag toepassen. Dit mag namelijk maar bij één werkgever. Ook als u werknemers in het buitenland wonen, is het opletten. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de leeftijd en het inkomen van de werknemer en dat maakt de berekening best ingewikkeld. Kortom: maak gebruik van de expertise van onze belastingadviseurs. We helpen u graag bij het correct toepassen van de arbeidskorting en de administratie ervan.

Loonheffing

Als werkgever bent u verplicht tot loonheffingen. U moet loonbelasting en premies inhouden op het brutosalaris van uw werknemers en vervolgens betalen aan de Belastingdienst. Er zijn meerdere loonheffingen: loonbelasting en premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en een bijdrage aan de Zorgverzekeringswet. Daarnaast zijn er enkele regelingen rond loonheffingskorting. Arbeidskorting is daarvan wel de belangrijkste. Al met al is het berekenen van loonheffingen niet eenvoudig. Onze belastingadviseurs kunnen u hierbij helpen. Ook adviseren we u over mogelijke besparingen op loonbelasting. Welke loonkostenvoordelen er zijn en hoe u daar als werkgever van kunt profiteren, vertellen we u graag.

Besparen op belasting werknemers

Als werkgever moet u flink wat werknemersbelastingen afdragen. Toch zijn er allerlei mogelijkheden om erop te besparen. Zo zijn er diverse vergoedingen vrijgesteld van belasting en ook zijn er subsidieregelingen. Hoe dat zit, leggen onze belastingadviseurs u graag uit.

30%-regeling

De 30%-regeling is bedoeld voor buitenlandse medewerkers die naar Nederland komen om te werken. Zij kunnen tot maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen, tot een zeker maximum en onder strikte voorwaarden. Dit als tegemoetkoming in de extra kosten die ze maken voor hun verblijf in Nederland. De 30%-regeling kan ook gelden voor medewerkers uit Nederland die naar het buitenland worden uitgezonden. Wanneer u als werkgever gebruikmaakt van de 30%-regeling kunt u ook een aantal andere kosten onbelast vergoeden. Welke dat zijn, lichten onze belastingadviseurs graag toe. Ook helpen we bij het juist toepassen van de regeling, om een hoge naheffing te voorkomen.

Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling geeft u als werkgever mogelijkheden om onbelast zaken beschikbaar te stellen aan uw personeel. Het is wel belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. Want in beginsel is alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor zijn of haar dienstbetrekking, loon. De werkkostenregeling geeft ruimte. Zo kunt u bijvoorbeeld werkkleding en voorzieningen op de thuiswerkplek betitelen als nihil-waardering. Onder voorwaarden zijn bijvoorbeeld ook een fiets van de zaak, maaltijden in het bedrijfsrestaurant en het kerstpakket onbelast te verstrekken of vergoeden. Over fiscale vrijstellingen en andere zaken rond de werkkostenregeling adviseren we u graag.

Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn een belangrijk vangnet voor mensen die in loondienst werken. Het beschermt tegen inkomensverlies bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of bij pensionering. Nederland kent twee soorten sociale verzekeringen. De premie voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ziektewet) betaalt u als werkgever; de premies voor volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz) betaalt u namens de werknemer. Deze houdt u samen met de loonbelasting maandelijks in op het salaris van uw medewerkers. Heeft u hierover vragen of kunt u wel wat praktische ondersteuning gebruiken? Onze belastingadviseurs staan voor u klaar.

Auto of fiets van de zaak

Een auto of fiets van de zaak is aantrekkelijk, maar werkgever en werknemer moeten wel rekening houden met belastingen. De waarde van het privégebruik wordt namelijk gezien als loon. Als werkgever moet u dan ook loonheffingen inhouden. Als de werknemer jaarlijks meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, moet hij/zij bijtelling betalen. Gebruikt de werknemer de auto van de zaak alleen voor zakelijke ritten, dan vervalt de bijtelling. Voor de fiets van de zaak geldt sowieso geen bijtelling.

Grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdende arbeid of uitzending naar het buitenland kan ingrijpende fiscale gevolgen hebben. De werknemer kan elders belastingplichtig worden. Dat heeft ook gevolgen voor de registraties en leidt tot verplichtingen voor u als werkgever. Onze belastingadviseurs adviseren u hier graag over. We werken daarbij nauw samen met onze collega’s in het internationale Newtone-netwerk, zodat we u optimaal kunnen ontzorgen.

Pensioen dga

Pensioen: als dga (directeur-grootaandeelhouder) dient u daar zelf voor te zorgen. Er zijn verschillende pensioenvoorzieningen mogelijk. Waaronder een lijfrentepolis, die fiscaal aftrekbaar is of een pensioenregeling bij een verzekeraar. Welke vorm van pensioenopbouw in uw situatie het beste past en fiscaal het meest gunstig is, gaan onze financieel adviseurs en belastingadviseurs graag voor u na. Zodat u zeker weet dat uw pensioenvoorziening goed wordt geregeld.

Onze adviseur staat voor u klaar in regio