Spring naar content

Register Valuator, dé specialist voor waarderingsvraagstukken

Een Register Valuator (RV) is een specialist in het bepalen van de economische waarde van een onderneming. Iemand die de RV-titel draagt heeft een gespecialiseerde postdoctorale opleiding in business valuation afgerond. Daarnaast is een RV ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV).

Register Valuator

Een Register Valuator wordt doorgaans ingeschakeld door ondernemers, advocaten, investeerders of fiscalisten en kan op basis van zijn expertise een belangrijke bijdrage leveren aan casuïstieken. Denk hierbij aan bedrijfsovernames, medewerkersparticipatie, geschillen tussen aandeelhouders, bedrijfsopvolgingen binnen de familie (BOR-regeling), herstructureringen en value-based management. Als Register Valuator krijg je dus te maken met complexe vraagstukken, die nooit identiek aan elkaar zijn.

Economische waarde

Bij het waarderen van een onderneming kijkt een Register Valuator naar de economische waarde. Niet naar de boekwaarde van de onderneming. De economische waarde wordt bepaald aan de hand een combinatie van een projectie van de netto geldstromen en de ondernemersrisico’s. Om de geldstromen en de ondernemersrisico’s te bepalen zal er een grondige analyse van het businessmodel en de markt waarin de onderneming opereert worden gemaakt.

Register Valuators bij Newtone

Newtone Corporate Finance heeft ruime ervaring in het behandelen van waarderingsvraagstukken en heeft twee Register Valuators, Roy Joppen en Thijs van Rijn, in dienst. Tevens zijn er op dit moment 2 collega’s bezig met de opleiding tot Register Valuator.

Kosteloze waarderingsscan

Onze Register Valuators hebben onlangs tevens een kosteloze waarderingsscan ontwikkeld waarmee een indicatieve waardebepaling van een onderneming kan worden verkregen. Met onze kosteloze waarderingsscan ontvangt u binnen 5 werkdagen een indicatieve waardebepaling van uw onderneming. Deze indicatieve bedrijfswaardering kan een vertrekpunt zijn voor mogelijke verkoopplannen, maar kan daarnaast ook nuttig zijn als stuurmiddel in het kader van waardecreatie. Daarnaast spelen bedrijfswaarderingen een rol in bedrijfsopvolgingen, de uitkoop van één of meerdere aandeelhouders óf vanuit fiscaal perspectief.

Klik hier om de waarderingsscan te raadplegen.

Vragen?

Heeft u vragen die betrekking hebben op bedrijfswaarderingen of over andere dienstverlening van Newtone Corporate Finance? Neem dan gerust contact op met Roy Joppen.