Spring naar content

Groeimogelijkheden voor uw bedrijf: hoe dien je succesvol een financieringsaanvraag in?

U bent ondernemer en ziet groeimogelijkheden voor uw bedrijf. Om deze groei te realiseren heeft u kapitaal nodig. Dit kapitaal kan op verschillende manieren worden verkregen, denk bijvoorbeeld aan eigen middelen, investeerders, een (traditionele) bank of andere financier.

En dan?

Het is belangrijk dat uzelf, uw plan en uw onderneming zo goed mogelijk bij de financier worden gepresenteerd. Dit kunt u zelfstandig doen maar u vergroot uw kansen door een van onze ervaren Corporate Finance adviseurs te raadplegen. Wij maken een professioneel financieringsmemorandum waar we alles in opnemen dat de financier van u, uw plan en uw onderneming wil weten, waaronder:

  • Bedrijfsomschrijving inclusief geschiedenis en structuur
  • Strategie
  • Sleutelfiguren en achtergrond van het management
  • Huisvesting
  • Businessmodel
  • Markt en concurrentie
  • Historische cijfers inclusief analyse
  • Gedetailleerde en realistische prognoses voor de komende jaren
  • Toelichting van de kredietaanvraag

Dit laatste onderwerp is van groot belang bij een financieringsaanvraag: waarom heeft u kapitaal nodig en hoeveel? Zowel de reeds bestaande als de gewenste financieringssituatie moet worden toegelicht. Daarnaast is het van belang om, indien mogelijk, een deel van het vereiste kapitaal uit eigen middelen te financieren en dit te vermelden. De financier ziet deze eigen inbreng namelijk als een blijk van commitment waardoor het risico voor de financier afneemt.

Na het indienen van de financieringsaanvraag gaat u samen met de betrokken adviseur uw plan persoonlijk presenteren aan de financier. Vervolgens zal de financier de aanvraag uitvoerig bestuderen, aanvullende vragen stellen en binnen een aantal weken laten weten of de financieringsaanvraag wordt gehonoreerd.

Schakel een professional in

Het hierboven beschreven proces verloopt bij de traditionele financiers op hoofdlijnen altijd hetzelfde. Uit ervaring weten wij dat het verhaal van de ondernemer en het verhaal achter de cijfers net zo belangrijk zijn als de cijfermatige onderbouwing. De slagingskans van een financieringsaanvraag inclusief professioneel financieringsmemorandum waar deze zaken in worden besproken is namelijk structureel hoger.

Wilt u onze hulp bij het indienen van een financieringsaanvraag of bij het opstellen van een financieringsmemorandum? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs Sebastiaan Goorden of Pascal Hartmann!