Spring naar content

Blog #4 Due Diligence personeel

In deze blogserie over onze Due Diligence Desk geven we een inkijkje in het belang van een due diligence onderzoek en de werkwijze van Newtone. Newtone biedt een modulaire aanpak met 6 aandachtsgebieden voor het due diligence onderzoek. In ons vorige blog hebben wij een inkijkje gegeven in het aandachtsgebied fiscaal. Deze week belichten we het aandachtsgebied personeel.

Personeel

Personeel wordt vaak gezien als het belangrijkste kapitaal van een onderneming. Weliswaar staat personeel niet op de financiële balans, maar het is vaak meer bepalend voor de winstgevendheid van het bedrijf dan welke machine of installatie dan ook. Iedere ondernemer met personeel heeft te maken met veel verschillende wet- en regelgeving. Als u een bedrijf koopt, dan is het van belang te weten of aan deze wet- en regelgeving is voldaan om onaangename verrassingen te voorkomen.

Aanpak

In het due diligence onderzoek wordt in beeld gebracht hoe de personeelsadministratie van de target is ingericht. Daarbij worden (financiële) risico’s en potentiële claims in kaart gebracht. Een potentiële claim kan hoog oplopen indien bijvoorbeeld een CAO niet juist wordt toegepast of als onjuiste premies worden afgedragen.

Om een goede inschatting te kunnen maken van deze risico’s worden diverse documenten opgevraagd. Denk hierbij aan personeelsdossiers, arbeidsovereenkomsten, loonstroken en overeenkomsten met ingehuurd personeel. Vaak kunnen hier de nodige conclusies uit getrokken worden. Waar nodig wordt een zogenaamde expertcall gepland om gerichte vragen te stellen. Zo krijgen wij een nog beter beeld krijgen bij de organisatie van de target.

Focus

De factor mens maakt het aandachtsgebied personeel in het due diligence extra dynamisch. Een aantal aandachtspunten die vaak terugkomen in onze onderzoeken en die in ieder geval extra aandacht vragen:

  • Cao: In Nederland gelden ruim 250 bedrijfstak-cao’s. De kans is dus groot dat de target onder een bedrijfstak-cao valt en zodoende het arbeidsvoorwaardenpakket hierop dient af te stemmen. Een potentiële claim loopt financieel snel op als een cao van toepassing is die niet gevolgd wordt. Wij zien dit in de praktijk regelmatig gebeuren.
  • Arbeidsovereenkomsten: Wij screenen de arbeidsovereenkomsten op hoofdlijnen en brengen de grootste (potentiële) risico’s in beeld, bijvoorbeeld ten aanzien van een deugdelijk relatiebeding met werknemers.
  • Loonstroken: Aan de hand van de loonstroken constateren wij onregelmatigheden in de verloning. Vaak zien wij dat (onbedoeld) loonsverhogingen uit de cao niet helemaal juist worden toepast, dat reiskostenvergoeding onjuist worden toegekend of dat bonusafspraken onduidelijk zijn.
  • Premies: De onjuiste afdracht van premies is een potentieel groot financieel risico. Een veel voorkomende fout betreft de hoge/lage WW-premie en de premie Werkhervattingskas. Zeker indien een werkgever zogenaamd eigenrisicodrager is voor de WGA of ZW, dan is extra waakzaamheid vereist en kan de uitkeringslast van ex-werknemers tot wel 10 jaar na overname van de onderneming invloed houden.
  • Ziekteverzuim: informatie over ziekteverzuim geeft een beeld over de vitaliteit van de organisatie. Tevens wordt bekeken of er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen in het kader van ziekteverzuim om dreigende sancties vanuit het UWV te signaleren.
Bevindingen

De bevindingen worden weergegeven in een rapportage waarin zowel kansen (bijvoorbeeld optimalisaties en besparingen) als risico’s (bijvoorbeeld vorderingen, naheffing, boetes e.d.) worden weergegeven. Een concreet advies voor te nemen acties en vertaalslag naar de koopovereenkomst vormt hier eveneens onderdeel van. In de praktijk komt het vaak voor dat wij als vervolg een nader onderzoek moeten doen op een van de door ons genoemde punten. Zodoende wordt voorafgaand aan de koop aanvullende zekerheid verkregen over de mate waarin de geconstateerde personele risico’s kunnen worden afgedekt.

In blog #5 meer over Due Diligence Pensioen

Meer weten?

Voor meer informatie over onze onderscheidende aanpak kunt u contact opnemen met Freek Schepers of Roy Joppen.

Over Newtone Financial Advisory Services

Uw onderneming vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Of het nu gaat om een bedrijfsopvolging, overname, verkoop, financiering, investering of een groeistrategie: een duidelijke strategie en plan voor zowel de ‘harde’ kant (rendement, waarde) als ook de ‘zachte’ kant (ontwikkeling mensen en klantenbinding) vormt de basis voor een succesvol en gezond bedrijf. In zo’n geval is vertrouwd advies en de juiste partij die uw belangen nastreeft goud waard. Wij zien onszelf dan ook echt als een verlengstuk van uw onderneming; de vertrouwde partner waar u op kunt bouwen.

Lees meer over onze businessline Financial Advisory Services.

 

Ook interessant

Gerelateerde berichten Berichten

Blijf op de hoogte dankzij de inzichten van onze specialisten. Lees nieuws en blogs over ‘dienst’ die nieuwe invalshoeken bieden op actuele onderwerpen.