Spring naar content

Process Mining

Optimaliseer, analyseer en innoveer met Process Mining

Waardevolle inzichten in uw financiële data vormen een essentiële basis voor betere besluitvorming. Om de financiële resultaten daadwerkelijk te verbeteren moet u aan de slag met procesverbetering. Een fysieke procesinventarisatie kost – zeker binnen een grotere en complexe organisatie – veel tijd en mankracht, terwijl slechts een deel van het verhaal boven water komt.

Ontdek het daadwerkelijke procesverloop

Een process mining analyse geeft inzicht in het daadwerkelijke data-verloop van een proces, inclusief de uitzonderingen. Na de analyse weet u exact hoe vaak er op welke wijze wordt afgeweken van het gewenste proces en waar die exacte afwijkingen plaatsvinden. Met de knelpunten inzichtelijk voorzien onze adviseurs u van actiegerichte adviezen die u processen blijvend verbeteren.

Voorbeeld: verbeter je processen actiegericht

In dit voorbeeld zien we dat de processtap ‘inkoopfactuur vrijgeven’ 10 x is overgeslagen.

Wanneer we het voorbeeld van een inkoopproces (zie figuur 1) volgen vanaf het moment dat een inkooporder wordt vrijgegeven voor betaling, dan zien we in één oogopslag dat de verplichte processtap ‘Inkoopfactuur vrijgeven’ tien keer is overgeslagen. Zonder process mining was dit wellicht nooit aan het licht gekomen. Nu weten we dat het gebeurt én hoe vaak.

Afbeelding 2 - Process Mining

Met één druk op de knop in de process mining applicatie worden de 10 afwijkende gevallen naar boven gehaald.

Om actie te ondernemen, moeten we weten welke tien gevallen de stap, ter voorkoming van fraude, omzeilen. Met een druk op de knop in de process mining applicatie worden deze 10 gevallen naar boven gehaald (figuur 2). Nadat deze gevallen nader zijn onderzocht, zou een actiegericht resultaat kunnen luiden: het geven van een gerichte training aan de medewerkers óf het implementeren van een systeemaanpassing die de verplichte stap afdwingt.

Onze adviseur staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.