Spring naar content

Bedrijfsbeëindiging? Ontvang compensatie voor de betaalde transitievergoedingen

Wilt u uw onderneming beëindigen vanwege het bereikt hebben, of het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan is het sinds dit jaar voor kleine werkgevers mogelijk om een compensatie te verkrijgen voor de betaalde transitievergoedingen. Daarnaast is het voor kleine werkgevers mogelijk een compensatie te verkrijgen bij een bedrijfsbeëindiging wegens overlijden van de werkgever.
Deze compensatieregeling komt naast de sinds 1 april 2020 bestaande compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Transitievergoeding, hoe zit het ook alweer?
Zoals waarschijnlijk wel bekend, bent u aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op uw initiatief is beëindigd of wanneer het tijdelijk contract niet wordt verlengd. De hoogte van de transitievergoeding is 1/3e bruto maandsalaris per dienstjaar en pro rato voor een gedeelte van een jaar.

De belangrijkste voorwaarden
Er gelden diverse voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling. Het gaat hierbij onder andere om de volgende voorwaarden:

  • Er is voor minimaal 1 werknemer een ontslagvergunning van het UWV verkregen vanwege de bedrijfsbeëindiging, of er is minimaal 1 arbeidsovereenkomst ontbonden door de kantonrechter vanwege de bedrijfsbeëindiging. De overige arbeidsovereenkomsten mogen op een andere wijze zijn beëindigd
  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege de bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of overlijden van de werkgever
    – Bij pensioen geldt de voorwaarde dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan wel deze leeftijd binnen 6 maanden bereikt nadat het verzoek tot opzegging/ontbinding is ingediend
    – Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden een verzoek tot opzegging hebben moeten doen
  • U hebt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u om opzegging/ontbinding verzoekt. Uitzendkrachten en payrollers tellen niet mee. Als uw bedrijf onderdeel is van een groep, tellen alle werknemers van de groep mee.

Let op: sommige rechtspersonen, zoals de stichting en de vereniging, komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling.

De compensatie
De wettelijke bruto transitievergoedingen die u sinds 1 januari 2021 hebt verstrekt aan uw werknemers vanwege de bedrijfsbeëindiging, komen voor compensatie in aanmerking.

U kunt ook compensatie verkrijgen voor de betaalde transitievergoedingen die u hebt verstrekt aan werknemers tot 6 maanden voor het eerste verzoek aan UWV/kantonrechter dat tot toestemming heeft geleid, en tot 9 maanden na de gegeven toestemming/ontbinding.

U kunt de compensatie aanvragen tot 12 maanden nadat u voor de eerste werknemer de toestemming van het UWV/kantonrechter hebt verkregen.

Vragen over de compensatie en/of ontslag?
Ook bij een bedrijfsbeëindiging staat Newtone voor u klaar. Heeft u vragen over deze regeling of wilt u samen met ons bekijken of u voor deze regeling in aanmerking komt, neem dan gerust contact op met Kim Klaassens-Habets.

Vragen over uw pensioen als ondernemer?
Vraagt u zich af of u bij het bereiken van uw pensioenleeftijd wel voldoende pensioen hebt opgebouwd? Of wat u kunt doen om dit nog te verbeteren? Neem dan contact op met onze pensioenadviseur Roy Kouwenberg.