Spring naar content

Blog #7 Due Diligence Juridisch

In deze blogserie over onze due diligence desk geven wij een korte inkijk in het belang van een due diligence onderzoek. Wij staan daarbij stil bij de 6 modules die wij vanuit Newtone aanbieden bij een due diligence: commercieel, financieel, fiscaal, IT en AVG, personeel en juridisch. In ons 7e blog gaan wij nader in op het aandachtsgebied juridisch.

Het due diligence onderzoek speelt een belangrijke rol bij het in kaart brengen van alle met een overname samenhangende risico’s. Het due diligence onderzoek is in de loop der tijd geëvolueerd van een voornamelijk financieel getint boekenonderzoek naar een steeds meer op de succesfactoren van een onderneming gerichte bedrijfsdoorlichting.

Bij een juridisch due diligence dienen onder andere aansprakelijkheden en risico’s duidelijk in beeld te worden gebracht. Hierdoor kunnen betrokken partijen onderhandelen over de manier waarop zulke aansprakelijkheden en risico’s worden afgerond. Dit is in het belang van zowel koper als verkoper. Om de voornoemde punten op gedegen wijze in kaart te brengen, is specifieke kennis en ervaring vereist. In de due diligence desk van Newtone worden deze juridische onderzoeken uitgevoerd door ervaren M&A juristen.

Waarom is het uitvoeren van een juridisch due diligence zo belangrijk?

In principe rust op de verkoper een mededelingsplicht en op de koper rust een onderzoeksplicht. In beginsel gaat de mededelingsplicht vóór de onderzoeksplicht, maar dit ontslaat koper niet van zijn verplichting om een gedegen onderzoek vooraf te doen.

Hieraan wordt voldaan door een due diligence uit te (laten) voeren. De koper mag er in beginsel vanuit gaan dat de mededelingen van verkoper correct zijn, maar dit geldt niet oneindig. Een koper mag dus niet altijd blindelings vertrouwen op uitlatingen van verkoper. Voldoet een koper niet aan haar onderzoeksplicht? Dan loopt de koper het risico dat eventuele schade na de koop niet verhaald kan worden op de verkoper.

Aandachtsgebieden bij een juridisch due diligence

Bij een juridisch due diligence richten wij onze aandacht onder andere op de navolgende rechtsgebieden:

  • Structuur: tijdens het onderzoek worden onder andere de statuten, het aandeelhoudersregister en de aandeelhoudersovereenkomst onderzocht en onderzoeken wij de juistheid van de UBO-inschrijving. Wij controleren de inhoud van de documenten en vertalen dit naar bevindingen, kansen en aanbevelingen.
  • Commerciële contracten: commerciële contracten met afnemers en leveranciers worden kritisch getoetst. Dit betreft bijvoorbeeld de algemene inkoop- en/of leveringsvoorwaarden van de onderneming en andersoortige commerciële contracten. Specifieke aandacht hebben wij voor change of ownership en/of change of control clausules in contracten.
  • Financiële overeenkomsten en zekerheden: wij beoordelen de intercompany contracten op juistheid, volledigheid en zakelijkheid en ook contracten met leasemaatschappijen en/of bancaire instellingen toetsen wij. De focus daarbij ligt op verstrekte zekerheden en de gevolgen van overdracht van aandelen ten aanzien van acute opeisbaarheid van schulden.
  • Huurovereenkomsten: wij beoordelen het toegepaste huurregime, de looptijd, de bestemming van het bedrijfspand in relatie tot het gebruik, de aanwezigheid van een energielabel én een proces-verbaal van oplevering en de indexering van de (kale) huurprijs.

Desgewenst formuleren wij – als vervolg op het due diligence onderzoek – de garanties en specifieke vrijwaringen die u kunt opnemen in de transactiedocumentatie. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan bij het opstellen alsmede uit-(onderhandelen) van de transactiedocumentatie.

U als koper krijgt inzicht in de risico’s en vereisten op juridisch gebied. Hiermee kunt u rekening houden bij het bepalen van de structuur en voorwaarden van de transactie.

Meer weten over Due Diligence Juridisch?

Voor meer informatie over onze onderscheidende aanpak kunt u contact opnemen met Freek Schepers of Sergej Ludwiczak.

Over Newtone Financial Advisory Services

Uw onderneming vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Of het nu gaat om een bedrijfsopvolging, overname, verkoop, financiering, investering of een groeistrategie: een duidelijke strategie en plan voor zowel de ‘harde’ kant (rendement, waarde) als ook de ‘zachte’ kant (ontwikkeling mensen en klantenbinding) vormt de basis voor een succesvol en gezond bedrijf. In zo’n geval is vertrouwd advies en de juiste partij die uw belangen nastreeft goud waard. Wij zien onszelf dan ook echt als een verlengstuk van uw onderneming; de vertrouwde partner waar u op kunt bouwen.

Lees meer over onze businessline Financial Advisory Services.