Spring naar content

BLOG: een werkdag van een Corporate Finance adviseur bij Newtone

Als corporate finance adviseur is mijn werkdag gevuld met een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden. Op hoofdlijnen ben ik als corporate finance adviseur betrokken bij aan- en verkooptrajecten van ondernemingen, waarderingstrajecten, financieringsvraagstukken en strategieontwikkeling. In deze blog neem ik u mee gedurende mijn werkdag en welke werkzaamheden ik verricht om mijn rol als corporate finance adviseur zo goed mogelijk te vervullen.

Ik werk vaak aan diverse uitdagende projecten bij verschillende klanten tegelijkertijd, het is dus belangrijk om georganiseerd te blijven en een duidelijk beeld te hebben wat er van mij wordt verwacht. Anders dan bijvoorbeeld accountancywerkzaamheden, welke veelal vooraf in een jaarplanning worden gezet, zijn de werkzaamheden binnen onze afdeling onvoorspelbaarder. Meestal weet ik nog niet welke trajecten/opdrachten ik volgende maand ga uitvoeren. Dat maakt het werk heel dynamisch.

Ongeveer de helft van mijn tijd bestaan mijn werkzaamheden uit het uitwerken van financiële analyses. Dit omvat het verzamelen van gegevens van de klant, het analyseren van hun financiële situatie en interne organisatie, het uitvoeren van waarderingsanalyses en het opstellen van financiële modellen en -rapporten. Het is belangrijk om deze analyses zorgvuldig uit te voeren en nauwkeurige resultaten te presenteren, omdat ze vaak de basis vormen voor belangrijke zakelijke beslissingen. De financiële analyses die wij maken worden altijd in samenwerking met de klant opgesteld. Gedurende de trajecten heb ik dan intensief contact met klanten en ben ik regelmatig op locatie bij de klant. Dit resulteert uiteindelijk in een financieel rapport/product (lees: financieringsaanvraag, informatiememorandum, waarderingsrapport, prognose, strategisch plan, etc.), waar zowel wij als de klant volledig achterstaan.

Naast het opstellen van financiële analyses ben ik veel bezig met projectmanagement. Met name bij aan- en verkooptrajecten van ondernemingen en financieringsvraagstukken vervul ik een coördinerende rol. In dergelijke trajecten zijn er verschillende belanghebbende welke aan een gezamenlijk doel werken. Door hier de coördinatie over te nemen, zorgen we ervoor dat de verschillende belanghebbenden op een efficiënte en effectieve manier worden betrokken, waardoor de kans op succes wordt vergroot.

Gedurende de trajecten schakel ik veel met collega’s van andere afdelingen zoals bijvoorbeeld accountants, fiscalisten en juristen. Deze collega’s beschikken over gedetailleerde kennis van de financiële en fiscale wet- en regelgeving. Door samen te werken vinden we vaak de beste oplossingen welke aansluiten bij de behoeften van de klant.

Als corporate finance adviseur is het belangrijk om altijd op de hoogte te blijven van de markt en trends en M&A ontwikkelingen in verschillende sectoren. Dit betekent dat ik veel tijd besteed aan netwerken en het bijhouden van zakelijke relaties met bijvoorbeeld bankiers en investeringsmaatschappijen. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends, en om contacten te onderhouden met andere professionals in de branche.

Kortom, het werk van een corporate finance adviseur is zeer gevarieerd en uitdagend. Het vereist veel analytische- en sociale vaardigheden en een goed begrip van de zakelijke wereld. Maar bovenal geeft het veel voldoening om bedrijven en ondernemers te helpen hun doelen te bereiken en te begeleiden bij belangrijke zakelijke beslissingen.

Juliën Betzel