Spring naar content

Definitief: Baangerelateerde Investeringskorting. Maar wat houdt de BIK in?

Om ook in tijden van crisis de investeringen op peil te houden, en zo de economie te stimuleren, introduceerde het kabinet tijdens de presentatie van de Miljoenennota de ‘Baangerelateerde Investeringskorting’ (BIK). Dit is een stimuleringsregeling voor bedrijven met personeel om ‘ons uit deze crisis te investeren’. Inmiddels hebben de Eerste en Tweede Kamer goedkeuring gegeven en is de regeling definitief.  

Belastingvoordeel

Door gebruik te maken van de regeling kunnen ondernemers met personeel bij investeringen in bedrijfsmiddelen tot 5 miljoen euro een belastingvoordeel krijgen van 3,9% van de aanschafwaarde. Bij investeringen boven de 5 miljoen euro is dit percentage 1,8%. Voor het begrip investeringen wordt de definitie in de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gehanteerd. In aanmerking komen o.a. investeringen in machines, computers, energiebesparing, milieuvriendelijke apparaten, etc. De BIK is een aanvullende regeling; hij kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met de KIA, EIA, MIA en VAMIL en komt in mindering op de af te dragen loonheffing.

Voorwaarden

Voor de regeling gelden er een aantal voorwaarden. Zo bedraagt het minimale investeringsbedrag €1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag. Tevens moeten de bedrijfsmiddelen nieuw zijn, moet de investering na 1 oktober 2020 zijn aangegaan en moet de investering volledig betaald worden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Bovendien moet de investering binnen zes maanden na (volledige) betaling in gebruik genomen zijn. De aanvullende voorwaarden zijn hier te vinden.

Een rekenvoorbeeld

Stel: als ondernemer wilt u investeren in een milieuvriendelijke elektrische bestelauto van €75.000. In dit specifieke geval zijn zowel de KIA (5,5%), MIA (9%) als de BIK (3,9%) van toepassing. Dit zou neerkomen op een effectief voordeel van €13.800 (18,4%)!

Fiscale eenheid

De mogelijkheid om voor investeringen die binnen een ‘fiscale eenheid vennootschapsbelasting’ worden gebruikt, de BIK toe te kunnen passen, is onzeker. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om de BIK toe te passen op investeringen die binnen een ‘fiscale eenheid vennootschapsbelasting’ bestaat, geldt dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Afhankelijk van hetgeen de Europese Commissie besluit, kunnen er naar aanleiding hiervan nog wijzigingen plaatsvinden.

Subsidieadviseur Tim Koetsenruijter en fiscalist Daan Dekkers van Newtone helpen u graag om het maximale uit de BIK-aanvragen te halen. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!