Spring naar content

Blog #5 Due Diligence Pensioen | onze focus

In deze blogserie over onze Due Diligence Desk geven wij een korte inkijk in het belang van een due diligence onderzoek. Wij staan daarbij stil bij de 6 modules die wij vanuit Newtone aanbieden bij een due diligence: commercieel, financieel, fiscaal, IT en AVG, personeel en juridisch. In ons 5e blog gaan wij nader in op het aandachtsgebied pensioen.

Pensioen

Ons pensioenstelsel behoort tot de beste stelsels ter wereld. Naast het opbouwen van een oudedags-voorziening zorgt de pensioenregeling vaak voor een inkomen voor nabestaanden. En daarnaast een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit verklaart ook waarom pensioen vaak de duurste arbeidsvoorwaarde naast het salaris is. Voor veel werkgevers is pensioen echter geen vrij toezegbare arbeidsvoorwaarde. Ze zijn verplicht om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds

Of een werkgever terecht wel of niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds is het eerste dat in een due diligence wordt onderzocht. In de praktijk blijkt hier vaak veel onduidelijkheid over te bestaan. Hierdoor zijn werkgevers niet op de hoogte van een mogelijke verplichting. Als er namelijk een verplichte aansluiting van toepassing is, dan kan een pensioenfonds met terugwerkende kracht alsnog alle verschuldigde premies incasseren. Dat in combinatie met een mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder maakt dat dit grote financiële gevolgen kan hebben. Bij een overname is dit dus een belangrijk aandachtspunt om zekerheid over te verkrijgen.

Inhoud pensioentoezegging en communicatie

Bij de deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds staat de inhoud van de regeling vast. Op het moment dat er een eigen pensioenregeling is toegezegd, wordt ook de inhoud van de regeling door ons beoordeeld in het due diligence onderzoek. Wij toetsen of de pensioentoezegging in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving. En of hier nog risico’s zijn richting de toekomst. Ons pensioenstelsel wordt immers regelmatig gewijzigd en daar waar vroeger een eindloonregeling gebruikelijk was, is tegenwoordig een beschikbare premieregeling gebruikelijk. In de toekomst is dat zelfs het enige toegestane systeem. Belangrijk is ook wat met de werknemers is gecommuniceerd over het pensioen. Enerzijds omdat de werkgever de verplichting heeft om de werknemer van informatie te voorzien over de arbeidsvoorwaarden, anderzijds omdat een werknemer mag vertrouwen op de juistheid van de informatie die wordt aangereikt.

Pensioenadministratie

Een ander belangrijk element van het due diligence onderzoek inzake pensioen is de pensioenadministratie. De juistheid van de gegevens van de werknemers zoals deze bij de pensioenuitvoerder staan geregistreerd vormt immers de basis voor de in rekening gebrachte premies. Anderzijds is dit tevens bepalend voor de pensioen-aanspraken die werknemers opbouwen. Onjuistheden in deze pensioenadministratie kunnen grote financiële gevolgen hebben die eveneens bij een overname moeten worden onderzocht en afgedekt.

Kortom: pensioen is een belangrijk en risicovol onderdeel in een overname en het is van belang om hier goed zicht op te hebben voor de koper. Een kleine onjuistheid kan immers al snel een grote invloed hebben op de jaarlijkse kosten (en dus EBITDA), maar kan ook aanzienlijke herstelkosten (debt like item) betekenen.

In blog #6 meer over Due Diligence Legal

Meer weten over Due Diligence pensioen?

Voor meer informatie over onze onderscheidende aanpak kunt u contact opnemen met Freek Schepers of Roy Joppen.

Over Newtone Financial Advisory Services

Uw onderneming vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Of het nu gaat om een bedrijfsopvolging, overname, verkoop, financiering, investering of een groeistrategie: een duidelijke strategie en plan voor zowel de ‘harde’ kant (rendement, waarde) als ook de ‘zachte’ kant (ontwikkeling mensen en klantenbinding) vormt de basis voor een succesvol en gezond bedrijf. In zo’n geval is vertrouwd advies en de juiste partij die uw belangen nastreeft goud waard. Wij zien onszelf dan ook echt als een verlengstuk van uw onderneming; de vertrouwde partner waar u op kunt bouwen.

Lees meer over onze businessline Financial Advisory Services.