Spring naar content

De rapportageverplichting duurzaamheid CSRD: wat zijn de kansen?

“De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) biedt het bedrijfsleven kansen om beter aan te sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen als klimaat, bestuurlijke transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Dat is de overheersende conclusie bij de aanwezige CFO’s, CEO’s, DGA’s en commissarissen na afloop van het seminar ‘De toekomst van Sustainability Reporting’. Het evenement is een initiatief van Newtone Adviseurs Accountants in samenwerking met duurzaamheidsadviseur PlanNed.

Tijdens het seminar in Waalre bereidde Newtone-partner Edwin Van Haare samen met vier sprekers en drie ervaringsdeskundigen de ruim 50 aanwezige CFO’s, CEO’s, DGA’s en commissarissen voor op de aangekondigde wettelijke verplichtingen voor grote organisaties op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging. Naast de verplichtingen, stonden vooral de kansen die duurzaamheidsverslaglegging ondernemingen biedt centraal. De CSRD gaat verder dan enkel milieubeleid. Zaken als personeelsbeleid en zinvol werk gaan bijvoorbeeld een rol spelen in de verslaglegging, maar zijn tegelijkertijd ook doorslaggevend in de ‘War For Talent’.

De gevolgen van de Green Deal voor ondernemers in Europa

Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) verzorgde de opening van het evenement. Zijn portefeuille bestaat onder andere uit de energietransitie en hij is voor de Europese Christendemocraten rapporteur op het dossier internationale handel. In zijn verhaal ging hij uitgebreid in op de Europese Green Deal, hoe deze ingrijpende klimaatagenda de komende jaren van invloed gaat zijn en wat dit betekent voor ondernemers.

{{cta(‘173eac59-ee9c-4914-b6b9-becfb11b6ae9’)}}

Denken in mogelijkheden door op tijd te beginnen met een duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsadviseur Onno Nillesen gaf een korte introductie over de opkomende rapportageplicht ten aanzien van duurzaamheid. Hij benadrukte hoe deze rapportageplicht niet alleen vraagt om een tijdige voorbereiding, maar ondernemers vooral ook aan het denken zal zetten over de kansen en hun strategie op het gebied van duurzaamheid.

Vervolgens schoof Dennis Mes, Manager Group Reporting bij Post NL, aan. Dennis vertelde over zijn ervaringen met vergelijkbare rapportageverplichtingen waaraan beursgenoteerde ondernemingen als PostNL inmiddels moeten voldoen. ‘Op tijd beginnen, goede stakeholderdialoog en proberen om het in eerste instantie eenvoudig te houden’, luidde zijn advies.

Navigeren langs de weg van duurzaamheid

Als laatste keynote speaker vertelde Jan Peter Oving, CEO van Pala Group, een BMW-dealer met negen locaties in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, over navigeren langs elektrificatie, carsharing en multimodaliteit. Jan Peter ging in op de veranderende consumentenvraag, die voor Pala een kans is om zich te ontwikkelen tot een duurzame mobiliteitsaanbieder.

Duurzaam ondernemen biedt ook commerciële kansen

In het afsluitende panelgesprek stond het inspelen op de toenemende duurzaamheidsverplichtingen centraal. Naast de keynote speakers namen twee andere ondernemers deel die in hun eigen rol ervaring hebben met succesvol duurzaam ondernemen. Marian Wagemakers turnde als CEO het vleesverwerkende familiebedrijf Dalco om tot een specialist in vleesvervangers. Marianne Smits-Smits maakte als commissaris van technisch dienstverlener Kuijpers Installaties van dichtbij mee wat er nodig is om een duurzame koers te varen.

Lef, inspanning en afstemming met stakeholders

Edwin Van Haare sloot de middag af met een aantal voorbeelden van klanten die op hun eigen manier al belangrijke keuzes maken op het gebied van duurzaam ondernemen. Hij lichtte daarbij toe dat dit veel meer betekent dan enkel maatregelen op het gebied van CO2 en milieu, zoals een goede werkgever willen zijn en oog hebben voor maatschappelijke impact. Daarbij maakte hij ook de parellel met zijn eigen kantoor. De eerste stappen vereisen volgens hem vooral veel lef, inspanning en afstemming. Dit gaat zich uiten in hogere marges, een betere positie op de arbeidsmarkt en een onderneming die meebeweegt met de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Edwin van Haare, Partner Newtone:
Deze nieuwe regelgeving brengt nieuwe kansen en nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Vanzelfsprekend willen wij onze klanten, die vaak voorop lopen in hun industrie of sector, hier graag mee helpen. Het vereist wel tijdige actie van ons en van hen. Die voorbereiding is nodig om vanaf 2023 iedere grote onderneming te kunnen controleren op de verplichte duurzaamheidsrapportage. Met dit event zijn we erin geslaagd om die awareness te creëren. De aanwezigen weten nu dat het hen als ondernemer gaat raken en dat ze de volgende drie dingen moeten doen. Ten eerste: begin op tijd. Ten tweede: doe het samen met je aandeelhouders, directie en accountant. En last but not least: CSRD is niet alleen een verplichting, maar biedt vooral ook kansen. Tijdig investeren en voorlopen op het gebied van duurzaamheid levert concurrentievoordeel op.”

Onno Nillesen: Onno Nillesen, eigenaar en oprichter van PlanNed:
“Ondernemers gaan nu echt op een zoektocht. Wat komt er in zo’n jaarverslag en hoe zorgen we nu ervoor dat we daarop echt onze kansen pakken? Daarbij vind ik het gaaf dat ik veel gecommitteerde ondernemers hoorde die het ook over het sociale aspecten willen hebben, over zaken als, goed voor uw personeel zorgen en zinvol werk creëren. Dat vind ik een grote winst!”