Spring naar content

Versobering van de 30%-regeling: hiermee verzacht je de pijn.

Dit artikel is origineel in oktober 2022 verschenen. Wij hebben dit bericht in oktober 2023 van de laatste informatie voorzien.

 

Werf je medewerkers vanuit het buitenland om in Nederland te komen werken? Dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de 30%-regeling. Een van de voordelen van deze regeling is dat je tot maximaal dertig procent van het loon onbelast mag uitbetalen. Met deze 30%-regeling wordt beoogd de daadwerkelijke kosten van het werken in een ander land te vergoeden (de zogenaamde extraterritoriale kosten, ET-kosten). Als alternatief op de 30%-regeling kun je de daadwerkelijke ET-kosten onbelast vergoeden. De hoogte van deze kosten moet je dan wel administreren, en in dat geval mag de 30%-regeling dus niet in de salarisadministratie worden toegepast. Lees er meer over in deze blog.

 

Aftopping per 1 januari 2024 – Betaal in 2023 nog bonussen en dergelijken uit om de pijn te verzachten!

Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling beperkt tot maximaal de norm van de Wet normering topinkomens (WNT), beter bekend als de Balkenendenorm. In 2024 zal deze norm € 233.000 bedragen. Deze norm wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor personen die al in december 2022 gebruikmaken van de 30%-regeling, gaat de aftopping overigens pas gelden per 1 januari 2026. Dit is geregeld in het overgangsrecht.

TIP! Betaal bijzondere beloningen zoals een bonus die eigenlijk ingepland staan voor 2024 nog in 2023 uit. In 2023 kan de 30%-regeling immers nog volledig worden toegepast. Als de uitbetaling pas in 2024 plaatsvindt en de werknemer de WNT-norm overschrijdt, dan is hierover meer belasting verschuldigd omdat de 30%-regeling niet (volledig) kan worden toegepast.

Keuzeregime: 30%-regeling versus ET-kosten onbelast vergoeden.

Voorheen mocht per loontijdvak worden gekozen of je de 30%-regeling in de salarisverwerking toepast óf dat je de daadwerkelijke ET-kosten onbelast vergoedt. Per 1 januari 2023 is dit keuzeregime beperkt. Vanaf dan moet je deze keuze in het eerste loontijdvak van het jaar maken. Deze keuze geldt dan voor de rest van het belastingjaar.

 

Is de Nederlandse tewerkstelling al gestart, maar de 30%-regeling nog niet afgegeven? In dat geval mag je als werkgever tot vier loontijdvakken na start van de Nederlandse tewerkstelling kiezen voor de 30%-regeling óf een onbelaste vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten. De keuze die in het vijfde loontijdvak wordt gemaakt is bindend voor de rest van het jaar. Als de 30%-beschikking nog niet is afgegeven maar je wel wilt kiezen voor toepassing van de 30%-regeling, kan als praktische oplossing worden overwogen om alvast € 1 uit te ruilen onder de 30%-regeling.

 

Heb je vragen over de 30%-regeling?

Of over de impact van bovenstaande wijzigingen? Neem dan gerust contact op met je adviseur of met Vera Visser via vera.visser@hlb-wvdb.nl of +31 (0)88 194 8024. 

Ook interessant

Gerelateerde berichten Berichten

Blijf op de hoogte dankzij de inzichten van onze specialisten. Lees nieuws en blogs over ‘dienst’ die nieuwe invalshoeken bieden op actuele onderwerpen.