Spring naar content

WW-premie vaste krachten herzien en aanbod vaste uren oproepkrachten

Afgelopen mei deelden we verschillende inzichten over de Wet Arbeid in Balans. Inmiddels zijn er al veel stappen gezet in werkgeversland. De komende maanden zullen veel oproepkrachten een aanbod moeten krijgen voor vaste uren als ze 12 maanden bij je hebben gewerkt. Daarnaast geldt dat je de WW-premie mogelijk moet herzien als werknemers met een dienstverband voor gemiddeld minder dan 35 vaste uren per week per kalenderjaar meer dan 30% extra hebben gewerkt. Dat wil zeggen, dat met terugwerkende kracht de hoge WW-premie van toepassing is in plaats van de lage (verschil 5%).

De hoge premie is niet van toepassing werknemers onder de 21 jaar die maximaal 52 uur per maand (of 48 uur per 4-weken) gewerkt hebben, BBL’ers en voor werknemers waarvoor een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO)is doorbetaald. Voor oproepkrachten betaal je altijd de hoge premie ongeacht het aantal gewerkte uren.

Wanneer WW-premie herzien?

Pas na afloop van het kalenderjaar kan worden vastgesteld of een werknemer meer dan 30% verloonde uren extra heeft ontvangen. De WW-premie kan daarom pas worden herzien bij of na afloop van de aangifte over de maand december of periode 13. De herziening van de WW-premie wordt verwerkt in een correctiebericht. Er zijn twee mogelijkheden om de correctieberichten in te dienen:

  1. Het indienen van een los correctiebericht na afloop van het kalenderjaar.
    Bij deze optie wordt een los correctiebericht in 2023 ingediend waarin de WW-premie voor de maanden januari 2022 tot en met december 2022 wordt herzien. Voor het indienen van een los correctiebericht geldt een termijn van maximaal 8 weken. Let dus op dat het correctiebericht uiterlijk in februari 2023 wordt ingediend.
  2. De tweede mogelijkheid is om de herziene WW-premie te verwerken in de loonaangifte over de maand december of periode 13. Op die manier moet eerst de reguliere WW-premie worden verwerkt en moet daarnaast de rubriek ‘herzien’ worden ingevuld.

Tip: zet uren van werknemers slim in

Wellicht is het verstandig om de ene werknemer in december wel en de andere werknemer juist niet over te laten werken om onder de afwijking van 30% te kunnen blijven. Let ook op bij uitbetalen van het restant bovenwettelijke vakantie-uren, omdat extra uitbetaalde uren ook onderdeel zijn van het totaal aantal verloonde uren waardoor de overschrijding van 30% sneller in zicht komt.

Neem voor vragen hierover contact op met jouw contactpersoon binnen onze afdeling Salaris- & HRM Advies.

Ook interessant

Gerelateerde berichten Berichten

Blijf op de hoogte dankzij de inzichten van onze specialisten. Lees nieuws en blogs over ‘dienst’ die nieuwe invalshoeken bieden op actuele onderwerpen.