Spring naar content

Insolventierecht

Blijf voorbereid op het onverwachte

Insolventierecht of faillissementsrecht is het rechtsgebied waarmee u liever niet in aanraking komt. Elke onderneming kent (aansprakelijkheids)risico’s. Juist door vooraf deze risico’s te onderkennen kan hierop actie ondernomen worden en kan een faillissement wellicht voorkomen worden dan wel kunnen de gevolgen van het faillissement beperkt worden. De juristen van Newtone staan ondernemers bij in geval van een faillissementsaanvraag, een uitgesproken faillissement of wanneer een debiteur failliet gaat.

Bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen 

Er is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid als uit onderzoek door de curator blijkt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of onbehoorlijk bestuur. Bestuurdersaansprakelijkheid is niet altijd te voorkomen. Voor een bestuurder van een onderneming in zwaar weer is het echter wel van belang goed te risico’s te kennen. Verkeert een onderneming namelijk in zwaar weer, dan worden strengere eisen gesteld aan de bestuurder. Onze juristen brengen eventuele risico’s rond bestuurdersaansprakelijkheid in kaart en adviseren ondernemingen over de structuur en te ondernemen actiepunten. Met een helder juridisch advies helpen we juridische en financiële problemen te voorkomen voor bestuurder(s) en onderneming.

Incassotraject 

Een incassotraject kan worden ingezet als een betaling uitblijft. Onze juristen ondersteunen ondernemers bij incassovraagstukken met advies op maat. Uitgangspunt is het voorkomen van een langdurig juridisch geschil of rechtszaak.

Surseance van betaling 

Bij surseance van betaling wordt er een bewindvoerder benoemt die samen met de bestuurder de vennootschap gaat bestuurder. Het doel is om de risico’s voor de bestuurder te beperken (namelijk als bestuurder van een onderneming in zwaar weer) en om de onderneming weer levensvatbaar te maken. Surseance van betaling geeft een aantal middelen om de incasso van schuldeisers op te schorten. De bewindvoerder zal immers samen met de ondernemer orde op zaken proberen te stellen. Een surseance kan een bedrijf dus door een moeilijke periode heen loodsen. Wordt u als schuldeiser geconfronteerd met de surseance van een afnemer? Ook dat leidt tot vragen. Onze juristen adviseren ondernemers bij surseance van betaling en beantwoorden al uw vragen.

Faillissementsscan: wat zijn de risico’s? 

Een faillissementsscan is een belangrijke voorzorgsmaatregel, ook als er geen vuiltje aan de lucht lijkt. Met de faillissementsscan brengen onze juristen risico’s en aandachtspunten aan het licht. Zo weet u waar uw bedrijf staat en of het bestand is tegen een mogelijk faillissement. Bij deze nulmeting werken we nauw samen met onze accountants, fiscalisten en andere specialisten. U krijgt advies hoe u juridische en financiële schade kunt beperken, bijvoorbeeld door (meer) zekerheden te vestigen en de structuur aan te passen.

5 tips om risico's te beperken bij een faillissement

Met een gedegen voorbereiding latere problemen en schade beperken of voorkomen

Faillissement: vraag tijdig om juridisch advies 

Failliet, wat nu? Er komt veel op een ondernemer af als een faillissement dreigt, is aangevraagd of wanneer een leverancier of afnemer failliet gaat. Onze juristen bieden eerste hulp bij een faillissement, waarbij snel en correct handelen van groot belang is. Ondernemers kunnen rekenen op deskundig juridisch advies en praktische ondersteuning, of u nu gefailleerd bent of juist schuldeiser bent. Voorkomen is uiteraard beter dan ‘genezen’: schakel tijdig onze juridische specialisten in.

Concern-aansprakelijkheid 

Concernaansprakelijkheid is aan de orde wanneer een dochtermaatschappij in de problemen komt. De moedermaatschappij kan voor schulden worden aangesproken of aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit het handelen van een dochtermaatschappij. Met mogelijk ingrijpende gevolgen voor het gehele concern. Onze juristen adviseren ondernemingen over de structuur en zekerheden ten aanzien van uitstaande vorderingen. We helpen problemen voor het gehele concern te voorkomen.

Zekerheidsrecht 

Door zekerheden te vestigen, beperken ondernemers de risico’s van het ondernemerschap. Met een zekerheidsrecht is de kans het grootst dat een (geld)vordering wordt betaald: als de schuldenaar in verzuim raakt of failliet gaat, zijn er zekerheidsrechten uit te winnen. Zekerheid vestigen kan bijvoorbeeld door middel van pand- of hypotheekrecht. Onze juristen adviseren u over dergelijke voorzorgsmaatregelen, leggen afspraken schriftelijk vast en staan u bij indien zekerheden verhaald moeten worden. Met een gedegen voorbereiding latere problemen en schade beperken of voorkomen.

 

Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.