Spring naar content

Wilsonbekwaamheid of handelingsonbekwaamheid

Door ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of een ongeval kunt u wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam worden. Dat kan tot zeer vervelende situaties leiden.

Zorg voor gemoedsrust: bescherm uw toekomstige belangen

Wilt u voorkomen dat u in een situatie terechtkomt waarin u niet meer zelf kunt of mag beslissen over uw vermogen of onderneming, stel dan een levenstestament op. Samen met onze juristen en notarissen zorgen we ervoor dat u vermogen en persoonlijke belangen goed beschermd zijn wanneer u onverhoopt in een dergelijke situatie belandt.

Stel je levenstestament vast

Een levenstestament legt vast wat uw wensen zijn wanneer u als gevolg van ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U wijst hiertoe iemand aan die uw belangen behartigt. Een levenstestament bestaat doorgaans uit twee volmachten. Eén voor financiële beslissingen, zoals het regelen van bankzaken en belastingaangiften, het beheren van vermogen en beleggingen en het aanwijzen van een bewindvoerder. Plus één voor medische en privézaken, waarbij u vastlegt of u in bepaalde situaties wel of niet kiest voor een medische behandeling of reanimatie, hoe om te gaan met profielen op sociale media als u ze zelf niet meer kunt beheren, et cetera. We begeleiden u bij het opstellen van het levenstestament en dankzij onze strategische alliantie met Newtone kunnen we ook de notariële akte voor u opstellen.

Bescherming door bewindvoering en curatele

Bewindvoering en curatele hebben allebei het doel om u te beschermen als u zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen, maar het zijn twee verschillende maatregelen. Bewindvoering wordt ingesteld als iemand niet in staat is om zelfstandig (financiële) beslissingen te nemen. Hij/zij is nog wel bevoegd om zelf (rechts)handelingen te verrichten, maar de bewindvoerder kijkt mee bij het onder bewind gestelde vermogen. Curatele gaat nog een stap verder: deze persoon mag geen (rechts)handelingen meer verrichten. Een curator beslist dan over alles en moet toestemming geven. Er wordt alleen ‘leefgeld’ beschikbaar gesteld. Onze specialisten beantwoorden graag alle vragen over dit onderwerp.

Onze adviseur staat voor u klaar in regio