Spring naar content

CSRD en ESG-wetgeving

Duurzaamheidsverslaggeving (CSRD) biedt kansen

Duurzaamheid, CSRD-wetgeving en ESG-reporting krijgt steeds meer aandacht. Veel van onze mkb-relaties lopen voorop in hun sector en maken al werk van verduurzaming.

Wie tijdig aan de slag gaat met duurzaamheidsverslaggeving heeft een voorsprong en profiteert daardoor van concurrentievoordeel. En niet te vergeten: door stappen te zetten op gebied van duurzaamheid, levert u bovenal een waardevolle bijdrage aan de toekomst van volgende generaties. Wij zijn er klaar voor en helpen u graag om deze ESG-verplichting om te zetten in kansen.

Hulp bij ESG reporting (CSRD)

We denken in mogelijkheden, zodat u kansen op het gebied van ESG optimaal benut. Een multidisciplinaire aanpak: onze specialisten begeleiden u in de voorbereiding op de ESG-verplichting. Op tijd voorbereid: we helpen u op weg naar de verplichting van de CSRD.

ESG-duurzaamheidsverslag

Ook van mkb-bedrijven wordt verwacht dat ze een bijdrage gaan leveren aan een duurzame samenleving. Er zijn stimuleringsregelingen voor de industrie en diverse sectoren, maar om dat ook (deels) af te dwingen is (en komt) er tevens wetgeving. In april 2022 presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive, kortweg CSRD. Grotere mkb-bedrijven zijn per 2025 verplicht om een duurzaamheidsrapportage op te stellen. Onze specialisten zijn hierop voorbereid en behoren zelfs tot de koplopers op gebied van duurzaamheidsverslaggeving. We helpen u graag om u tijdig voor te bereiden op deze ESG-verplichting.

Duurzaamheidsstrategie en sustainability reporting

CSRD raakt meerdere facetten van uw bedrijfsvoering. Het gaat over milieubeschermingsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook over uw policy ten aanzien van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, het beëindigen van samenwerkingen met producenten waar kinderarbeid wordt vermoed, uw beleggingsbeleid, et cetera. Onze accountants, auditors en financieel specialisten zijn voorbereid op sustainability reporting. We helpen u graag, zodat u voorop kunt lopen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidsplatform Green by Blue

Newtone sloot zich als eerste kantoor aan bij het nieuwe platform Green by Blue, waarin duurzaamheidsadviseurs, accountants en financial professionals samenwerken om bedrijven te begeleiden in de transitie naar een duurzamer businessmodel. “Dit partnership sluit natuurlijk perfect aan op onze brede visie op duurzaamheid”, aldus Edwin van Haare, partner bij Newtone.

Onze adviseur staat voor u klaar in regio

Services

Bij Newtone bieden we alle diensten onder één dak aan.