Spring naar content

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is een hulpmiddel voor de Belastingdienst om haar controletaak uit te oefenen. Sleutelwoord is “samenwerking”.

Horizontaal Toezicht voor fiscaal dienstverleners

Elke ondernemer verzorgt diverse periodieke aangiften, zoals bijvoorbeeld voor de loonheffingen, BTW, vennootschapsbelasting. De Belastingdienst controleert of deze aangiften juist en volledig zijn gedaan. Sinds enige jaren is hierbij als controle mechanisme het Horizontaal Toezicht in opkomst.

Wat is Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht is een hulpmiddel voor de Belastingdienst om haar controletaak uit te oefenen. Sleutelwoord is “samenwerking”. Het streven van de Belastingdienst is door goede afspraken te maken met alle bij het aangifteproces betrokken partijen de kwaliteit van de aangiften te borgen, waarbij de Belastingdienst steunt op de expertise en kwaliteitsbewaking van belastingadviseurs en accountants. De gedachte is dat ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst, op basis van wederzijds vertrouwen, begrip, snelheid en transparantie, vooraf afspraken kunnen maken over werkprocessen en fiscale vraagstukken. Onderdeel van Horizontaal Toezicht is ook “agree to disagree”.

Voordelen Horizontaal Toezicht

  • Snel duidelijkheid: Voor aangiftes loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting geldt een zogenoemd ‘Fast Track’. Dat betekent dat ingediende aangiftes direct worden verwerkt. Er volgen in beginsel geen vragenbrieven. Dit is de keerzijde van de verplichting tot vooroverleg die de belastingplichtige is aangegaan.
  • Minder controles: Afhankelijk van het niveau van toezicht voert de Belastingdienst minder controles bij u uit.
  • Snelle beantwoording: Newtone heeft vanwege het convenant één centraal aanspreekpunt en de Belastingdienst reageert spoedig op verzoeken tot vooroverleg.

Waarom Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht is in eerste instantie ontstaan door samenwerking tussen beursgenoteerde ondernemingen en de Belastingdienst. Grote ondernemingen willen graag hun risico’s beheersen en willen zekerheid hebben omtrent hun fiscale positie. Langdurige onzekerheid en lang wachten op definitieve aanslagen zien zij niet graag. Ze maken graag afspraken met de Belastingdienst. De Belastingdienst wil op effectieve en efficiënte wijze haar controletaak verrichten. Zij zag dat er goede afspraken te maken waren en dat zij kon steunen op de kwaliteit en expertise van belastingadviseurs en accountants. Deze praktijk is door de jaren heen uitgerold naar ook het MKB. Het MKB kan deelnemen aan Horizontaal Toezicht door middel van het convenant Fiscaal Dienstverleners. Netwone heeft ook zo’n convenant met de Belastingdienst.

Voor wie?

Horizontaal Toezicht staat open voor de grote ondernemingen en het MKB. De grote ondernemingen hebben meestal individuele convenanten met de Belastingdienst. Voor het MKB gaat het via het fiscaal dienstverleners convenant dat hun belastingadviseur / accountant met de Belastingdienst heeft gesloten.

Horizontaal Toezicht voor het MKB

Deelname aan Horizontaal Toezicht via het fiscaal dienstverleners convenant van Newtone is mogelijk voor MKB ondernemingen en ondernemingen die vallen in de categorie Middelgroot, waarbij de aangiften loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die Newtone voor u opstelt en indient kunnen worden aangemeld.

Individuele convenanten (Doorontwikkeld) Horizontaal Toezicht

Naast ons Fiscaal dienstverleners Convenant hebben wij ook veel ervaring met het begeleiden van ondernemingen die hebben gekozen voor een individueel convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Ondernemingen die vallen in de categorie ‘Groot’ komen hiervoor in aanmerking. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, dan verwacht de Belastingdienst bijvoorbeeld dat u uw fiscale processen vastlegt in een ‘Tax Control Framework’. Ook zijn in het kader van de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht richtlijnen gegeven waar uw onderneming aan moet voldoen. Wij hebben veel ervaring met het implementeren van dergelijke Frameworks en het bewaken hiervan.

Heeft u vragen over of interesse in deelname aan het Horizontaal Toezicht? Neem gerust contact op.

Vooroverleg

Belangrijk uitgangspunt van Horizontaal Toezicht is transparantie en wederzijds vertrouwen. Dit betekent dat de belastingplichtige die deelneemt aan het Horizontaal Toezicht de verplichting op zich neemt tot vooroverleg over relevante fiscale standpunten die in de aangifte worden opgenomen en die tot verschil van inzicht kunnen leiden. Uw Newtone adviseur bespreekt dit uiteraard eerst met u waarna door uw Newtone adviseur met de Belastingdienst afstemming plaatsvindt voordat de aangifte wordt ingediend. De Belastingdienst gaat ook een aantal verplichtingen aan, zie hierna onder “Voordelen horizontaal toezicht”.

Convenant Fiscaal Dienstverleners

Rechtsvoorgangers van Newtone hebben al sinds 2010 een Fiscaal Dienstverleners Convenant met de Belastingdienst. Wij waren daarmee een van de eerste belastingadvieskantoren die deelnamen aan Horizontaal toezicht. Wij hebben hier dus al meer dan tien jaar ervaring mee. Newtone is voornemens om dit te gaan continueren voor de gehele fusiecombinatie.

Services

Bij Newtone bieden we alle diensten onder één dak aan.