Spring naar content

Transfer pricing

Leer over transfer pricing: de prijsbepaling bij interne transacties binnen multinationals voor optimale belastingplanning en winstgevendheid.

Essentie van Transfer Pricing

Doet u zaken met (buitenlandse) groepsonderdelen binnen uw onderneming? Dan heeft u ook met transfer pricing te maken. U moet aantoonbaar kunnen maken dat u intern prijzen hanteert die u ook met onafhankelijke derden zou hanteren. Onjuiste transfer pricing kan leiden tot fiscale correcties en hoge boetes. Het is van groot belang een goede transfer pricing-strategie te implementeren en de (bijbehorende) transfer pricing-documentatie op orde te brengen. Anders riskeert u een conflict met de Belastingdienst en/of buitenlandse Belastingautoriteiten.

 

Wat is transfer pricing nu precies?

Iedere Nederlandse vennootschap die prestaties of leveringen verricht aan verbonden vennootschappen dient vast te leggen welke prijzen zij onderling voor deze handelingen hanteert alsmede op basis van welke methode deze prijzen tot stand zijn gekomen. Dit wordt ook wel transfer pricing genoemd. Van verbondenheid is sprake indien door aandelenbelang of bijvoorbeeld door eenzelfde leiding/beleidsbepaler invloed van betekenis kan worden uitgeoefend in de andere vennootschap.

De belangrijkste aandachtspunten:

  • De documentatieverplichting geldt ongeacht de grootte van de vennootschap en zowel voor nationale danwel internationale prestaties/leveringen.
  • De documentatieverplichting dient (jaarlijks) te gebeuren binnen de termijn die de vennootschap heeft voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. De
  • Belastingdienst heeft de mogelijkheid deze documenten op te vragen.
  • Indien sprake is van een gezamenlijke groepsopbrengst van €50 miljoen of meer moet ook een Master file (groepsdossier) en Local File (lokaal dossier) in de administratie van de vennootschap aanwezig te zijn.
  • Bij een groepsopbrengst van €750 miljoen of meer moet tevens een landenrapport worden opgesteld.
  • Op het niet voldoen aan deze verplichtingen staan boetes en in sommige gevallen zelfs hechtenis van de bestuurders. De boetes kunnen oplopen tot € 900.000.

Alles goed geregeld?

  • Heeft u alles rondom transfer pricing goed geregeld? Beschikt u over alle juiste documentatie? Om hier helemaal zeker van te zijn en om onnodig risico te lopen, staan wij u graag met raad en daad bij. Wat kunnen we voor u doen?
  • Het beoordelen en evalueren van uw bestaande transfer pricing-profiel en aanbevelingen doen om u in staat te stellen risico’s te beheren en kansen te realiseren.
  • Opstellen van een Transfer Pricing-document (o.a. bestaande uit het groepsdossier, lokaal dossier en het landenrapport) ten behoeve van uw administratie.
  • Opstellen van een Transfer Pricing-strategie die is afgestemd op uw bedrijfsmodel en bedrijfsplannen en die geschikt is voor de toekomst.
Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio

Services

Bij Newtone bieden we alle diensten onder één dak aan.