Spring naar content

Koppelingen met Loket.nl

Voor het verzorgen van de HR- en salarisadministratie van onze klanten maken wij gebruik van de applicatie Loket.nl. Met de mogelijkheden die de applicatie biedt zijn wij in staat om, naast de salarisadministratie, onze werkgevers optimaal te ontzorgen. Van volledig digitale personeelsdossiers, het automatisch genereren en ondertekenen van documenten/contracten tot de complete verlofadministratie!

100 actieve Loket.nl koppelingen met andere bedrijfsapplicaties

Met meer dan 100 actieve koppelingen met andere bedrijfsapplicaties neemt Loket.nl de werkgever veel werk uit handen. Vanuit tijdsregistratiesystemen worden uren automatisch ingelezen in de salarisadministratie. Ook worden journaalposten automatisch ingelezen in het financiële systeem. Zo berekent Loket.nl bijvoorbeeld automatisch de woon-werkafstand uit door een koppeling met Google Maps. En vul je het kenteken van de auto van de zaak in, dan worden automatisch de gegevens bij de RDW opgehaald.

In het administratieve proces volgen veel applicaties (denk aan: tijdregistratie -> salarisadministratie -> boekhouding) elkaar op en/of gebruiken ze identieke gegevens. Door koppelingen te maken tussen de diverse systemen voorkomt men dubbele invoer van gegevens en verkleint men de kans op fouten. Hierdoor kan men veel tijd kan besparen.

Wat voor soort koppelingen kent Loket.nl?

We onderscheiden input en output koppelingen binnen Loket.nl. Een personeelsplanningsysteem is een voorbeeld van een inputkoppeling. De koppeling tussen een dergelijk systeem en Loket.nl zorgt voor een foutloze gegevensoverdracht van geregistreerde uren, alsmede stamgegevens van de werknemer. Men voorkomt dubbele invoer van gegevens in twee systemen.

Een voorbeeld van een outputkoppeling is de uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst en de meeste toonaangevende pensioenpartijen. Een ander voorbeeld van een outputkoppeling is de automatische export naar de verschillende financiële boekhoudingspakketten. Hiermee worden de resultaten vanuit de loonruns automatisch verwerkt in het boekhoudingspakket van uw keuze.

Loket.nl ondersteunt potentiële partners bij het ontwikkelen van koppelingen. Wilt u als werkgever weten of een systeem dat u in gebruik heeft is óf kan worden gekoppeld met Loket.nl? Neem dan contact op met Paul Schreurs van de afdeling Salaris Service. Hij helpt u graag verder.

Koenen en Co Werkgeversdesk

De afdeling Salaris Service is onderdeel van de Werkgeversdesk, voor al uw personeelsvraagstukken. Lees hier meer over ons.

Over Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft.

Ook interessant

Gerelateerde berichten Berichten

Blijf op de hoogte dankzij de inzichten van onze specialisten. Lees nieuws en blogs over ‘dienst’ die nieuwe invalshoeken bieden op actuele onderwerpen.