Spring naar content

Aanmaning Belastingdienst over wanbetaling coronaschuld laat ondernemers schrikken

Recent ontvingen veel ondernemers een brief van de Belastingdienst over hun openstaande coronabelastingschulden. Ook meerdere ondernemers die netjes hun coronabelastingschuld aflossen, hebben een dreigende aanmaning gekregen.

Betalingsregeling

Tijdens de coronacrisis hebben veel ondernemers uitstel gekregen voor het betalen van hun belastingschulden. Veel ondernemers hebben ervoor gekozen van dit uitstel gebruik te maken. Heeft u van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, dan heeft u hierover in 2022 een brief van de Belastingdienst ontvangen. In deze brief stond een overzicht van de schulden én een voorstel voor de betalingsregeling. De opgelopen coronabelastingschuld moet vanaf oktober 2022 volgens de aangeboden betalingsregeling in vijf jaar worden terugbetaald.

Aanmaning ontvangen?

Recent zijn er nieuwe brieven verzonden door Belastingdienst, waarin werd gemeld dat ondernemers zich niet aan de afgesproken betalingsregeling hebben gehouden. Zo ook meerdere ondernemers die hun coronabelastingschuld wel netjes aflossen.

Volgens de ontvangen aanmaning moeten ondernemers voor 1 maart hun betalingsachterstand wegwerken, anders wordt hun betalingsregeling ingetrokken en moeten ze de gehele schuld in één keer terugbetalen. Het is onbekend hoeveel ondernemers die brief hebben gekregen.

Uit de aanmaning blijkt niet hoe hoog de betalingsachterstand is, alleen dat ondernemers achter zouden lopen met hun terugbetalingen. Ondernemers moeten nu zelf uitrekenen hoe hoog de achterstand is, als ze die überhaupt hebben.

Op de website van de Belastingdienst is inmiddels melding gemaakt van “technische problemen”, door het werken met een nieuw systeem voor het opstellen van schuldoverzichten. Inmiddels zouden die zijn verholpen en worden schuldoverzichten “zo spoedig mogelijk” verstuurd.

De dienst geeft aan dat eerst nog contact wordt opgenomen met ondernemers en dat de betalingsregeling voor de belastingschuld niet meteen per 1 maart wordt ingetrokken.

Voorwaarden betalingsregeling

U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als u:

  • Sinds 1 oktober 2022 voldoet aan de nieuwe betalingsverplichtingen.
  • Sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt.

Heeft u zich inderdaad niet aan de betalingsregeling gehouden, zorg er dan voor dat uw onderneming de achterstanden zo spoedig mogelijk inloopt. Als dit financieel niet haalbaar is, dan kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst om te bekijken of de betalingsregeling kan worden aangepast. Dit kan op de volgende manieren:

  • Kwartaalbetaling: u mag per kwartaal in plaats van per maand betalen.
  • Betaalpauze: u kunt één keer een periode van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen.
  • Verlenging betalingsregeling: de regeling wordt verlengd naar maximaal zeven jaar. Dit kan alleen bij schulden van minimaal € 10.000.

Vragen over de aanmaning?

Neem dan contact op met één van onze fiscalisten of met uw contactpersoon binnen Newtone.

Over Koenen en Co Fiscaal & Financieel advies

In de huidige tijd is verandering de enige constante. Toch wilt u dat uw fiscale en financiële zaken goed geregeld zijn, ook op de lange termijn. Voor uw totale financiële planning, maar ook voor specifieke zaken zoals bedrijfsstructurering, pensioen en levensverzekeringen, hypotheken, btw-advies en advies omtrent loonheffingen alsmede estate planning. Het vraagt specialistische kennis om uit te vinden wat de meest geschikte oplossingen zijn voor uw onderneming én uzelf. We staan u graag bij met raad en daad.

Lees meer over onze dienst Fiscaal & Financieel advies.