Spring naar content

Registratieplicht ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in het UBO-register

De registratieplicht ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in het UBO-register is 27 september 2020 in het leven geroepen. Veel organisaties zijn verplicht om de zogenaamde uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van de organisatie in te schrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Op zich niks nieuws dus, maar wist u ook dat deze registratie uiterlijk 27 maart 2022 afgerond moet zijn?

Achtergrond registratie

Het UBO-register heeft tot doel om het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Door middel van het register wordt inzichtelijker wie leiding geeft. Dit geldt voor in Nederland opgerichte organisaties. Criminele activiteiten kunnen op deze manier moeilijker verhuld worden. De registratie kan online via www.kvk.nl of per post door middel van een KvK-formulier.

Welke organisaties zijn verplicht om de UBO’s te registreren?

Stap 1 van de registratie is nagaan of uw type organisatie verplicht is om de UBO’s te registreren. Heeft uw organisatie als rechtsvorm een besloten of naamloze vennootschap, stichting, vennootschap onder firma of maatschap? Dan bent u verplicht de UBO’s te registreren. Voor de volledige lijst van rechtsvormen waarvoor de UBO geregistreerd dient te worden, verwijzen wij naar de website van de Kamer van Koophandel, zie link.

Andere organisaties, zoals eenmanszaken of beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen, zijn niet verplicht om de UBO te registreren.

Wie is de UBO?

De UBO’s zijn degenen die uiteindelijk eigenaar zijn of de feitelijke zeggenschap hebben. Het gaat hierbij om mensen die meer dan 25% van de aandelen, economisch belang of stemrecht hebben. Voldoet niemand hieraan of kan de UBO niet achterhaald worden, dan moet de zogenaamde ‘pseudo-UBO’ geregistreerd worden. Dit is het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon zelf, oftewel het gehele bestuur.

Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de UBO-registratie of wenst u assistentie bij het registreren? Neem dan contact op met onze specialisten Jessica Talman of Esther Stoffels. Wij kunnen voor u het formulier van de KvK voorbereiden en de bijbehorende bijlagen verzamelen. U kunt het daarna kant en klaar indienen bij de KvK.