Spring naar content

Sector bèta rapport – European Markets

Newtone Financial Advisory heeft een sector bèta rapport ontwikkeld. Dit rapport geeft onder andere inzicht in bèta’s, volatiliteit, ondernemingswaarden en debt equity verhoudingen van 61 verschillende sectoren. In het totaal zijn er ongeveer 2000 beursgenoteerde Europese ondernemingen geanalyseerd en opgenomen in de dataset van het rapport. Om het sector bèta rapport actueel te houden, wordt om het half jaar een nieuwe editie uitgebracht. 

Bèta’s

Bèta’s geven de gevoeligheid van rendementen van bedrijven weer ten opzichte van de markt. Daarnaast geven bèta’s ook het systematische risico van het bedrijf weer. De bèta is een belangrijke variabele om de hoogte van de vermogenskostenvoet te bepalen en heeft daarmee invloed op de hoogte van de waarde van de onderneming.

Inzichten

Het Sector Bèta rapport geeft niet alleen inzicht in bèta’s, maar ook in de volatiliteit en relevante gegevens over de sector. In het rapport is de nadruk gelegd op de unlevered volatiliteit van de bedrijfsrendementen. Door de volatiliteit zonder hefboomwerking toe te passen, kan inzicht verkregen worden in bedrijfsrisico’s die niet afhankelijk zijn van de leverage binnen de onderneming. Dit is waardevolle informatie bij het inschatten hoe risicovol een onderneming daadwerkelijk is ten opzichte van de markt.

Tevens geeft de informatie in het rapport inzicht in de risico’s die een niet-gediversifieerde belegger loopt bij het investeren in een bepaalde sector. Dit is relevant bij het waarderen van niet-beursgenoteerde MKB-ondernemingen of bij het nemen van een investeringsbeslissing.

We onderscheiden ons rapport van andere bètarapporten door onze dataset per sector te corrigeren voor bedrijven in financiële nood en bedrijven waarvan de aandelen een lage liquiditeit hebben. Daarnaast wordt de data in het rapport weergegeven op basis van de grootte van de onderneming. Hierdoor is de data beter toepasbaar voor het analyseren en waarderen van niet beursgenoteerde MKB-ondernemingen.

Voor wie?

Het rapport is onder andere relevant voor waarderingsdeskundigen en Register Valuators, portfoliomanagers en CFO’s. Daarnaast is het rapport interessant voor een brede doelgroep aan financieel specialisten die zich richten op het waarderen van of het investeren in MKB ondernemingen. Ook ondernemers kunnen het rapport gebruiken in het kader van investerings- of uitbreidingsanalyses.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het Newtone Financial Advisory Sector Bèta rapport, staat het Financial Advisory Team u graag bij. Twijfel niet om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan onderaan op deze pagina.

Download het Sector Bèta Report European Markets H2 2022 (Time frame: 31-12-2017 – 31-12-2022)
Download het Sector Bèta Report European Markets H1 2022 (Time frame: 30-06-2017 – 30-06-2022)
Download het Sector Bèta Report European Markets H2 2021 (Time frame: 31-12-2016 – 31-12-2021)
Download het Sector Bèta Report European Markets H1 2021 (Time frame: 30-06-2016 – 30-06-2021).
Download het Sector Bèta Report European Markets H2 2020 (Time frame: 31-12-2015 – 31-12-2020).