Spring naar content

Vakantiekrachten aannemen: waar moet u aan denken?

De zomerperiode komt er weer aan en veel scholieren zijn op zoek naar een bijbaan. Misschien kunt u de hulp van een gemotiveerde jongere goed gebruiken deze zomer. Bij het aannemen van minderjarige vakantiekrachten zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. In dit artikel brengen wij u hiervan op de hoogte.

Net als andere werknemers dient u voor vakantiekrachten de regels van de Arbowet en Arbeidstijdenwet na te leven. Er gelden per leeftijdsgroep aanvullende regels in deze wetgeving. Voor minderjarige vakantiekrachten van 13, 14 en 15 jaar zijn de regels strenger dan voor vakantiekrachten van 16 en 17 jaar oud. Onderstaande informatie is alleen van toepassing tijdens vakantie. Gedurende schoolperiodes gelden andere regels.

Vakantiekrachten van 13 en 14 jaar

Welk werk mag u doen als u 13 of 14 bent?

Vakantiekrachten van deze leeftijd mogen klusjes doen zolang het licht en niet-industrieel werk betreft, en dit niet in een fabriek of in de buurt van machines is. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: oppassen, een krantenwijk of vakkenvullen.

Werktijden voor 13- en 14-jarigen

Tijdens vakantieperiodes mogen 13- en 14-jarigen maximaal 7 uur per dag werken tussen 07.00 en 19.00 uur, met een maximum van 35 uur per week. 13- en 14-jarigen mogen maximaal 4 vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal 3 weken aaneengesloten. Werken op zondag is verboden.

Vakantiekrachten van 15 jaar

Welk werk mag u doen als u 15 bent?

Vakantiekrachten van 15 jaar mogen licht en niet-industrieel werk verrichten. De werkzaamheden lijken veel op de werkzaamheden van 13- en 14-jarigen. Voorbeelden van werkzaamheden die verricht mogen worden zijn: vakkenvullen, inpakwerkzaamheden en schoonmaken.

Werktijden voor 15-jarigen

Tijdens vakantieperiodes mogen 15-jarigen maximaal 8 uur per dag werken tussen 07.00 uur en 21.00 uur, met een maximum van 40 uur per week. 15-jarigen mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten. Werken op zondag is toegestaan, mits dit gebruikelijk is binnen uw bedrijf én de minderjarige werknemer hiervoor toestemming heeft van zijn ouders. Let op: De vakantiekracht mag alleen werken op de zondag, als hij/zij de zaterdag ervoor vrij heeft.

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar

Welk werk mag u doen als u 16 of 17 bent?

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar mogen bijna alle soorten werkzaamheden verrichten, zolang het werk en de werkomgeving niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid.

Werktijden voor 16- en 17 jarigen

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar mogen maximaal 9 uur per dag werken tussen 06.00 uur en 23.00 uur, met een maximum van 45 uur per week. Werken op zondag is toegestaan.

Arbeidsovereenkomst vakantiekrachten

Minderjarige vakantiekrachten vallen net als andere werknemers onder het normale arbeidsrecht. Het is dus van belang om ook met vakantiekrachten een arbeidsovereenkomst af te sluiten. In de praktijk worden vaak oproepovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen, in de vorm van een nul-urenovereenkomst. Indien u een oproepovereenkomst afsluit met u vakantiekracht, let dan wel op de aangepaste regels omtrent oproepkrachten met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Zo is alleen de lage WW-premie verschuldigd indien de vakantiekracht jonger is dan 21 jaar en maximaal 48 uur per periode van 4 weken of 52 uur per maand, werkzaamheden voor u verricht.

Bovendien zijn vakantiekrachten jonger dan 16 jaar niet bekwaam om zelf een arbeidsovereenkomst aan te gaan, ze hebben hiervoor de machtiging van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Ketenregeling

Wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit met een vakantiekracht die nog geen 18 jaar is en gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt, dan is de ketenregeling niet van toepassing op deze overeenkomst. Als de vakantiekracht gedurende de overeenkomst 18 jaar wordt, geldt vanaf dat moment de overeenkomst als de eerste in de keten.

Arbeidsvoorwaarden

Net als andere werknemers bij u in loondienst heeft een vakantiekracht recht op ten minste het wettelijk minimumloon, vakantiegeld en vakantiedagen. In een CAO kunnen daarnaast aanvullende arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Het is onder voorwaarden mogelijk om een all-in bruto salaris (inclusief vakantiegeld en vakantiedagen) overeen te komen met uw vakantiekracht. Het all-in salaris dient duidelijk overeengekomen te zijn in de arbeidsovereenkomst en uitgesplitst te worden vermeld op de salarisstrook.

Transitievergoeding vakantiekrachten

Werknemers hebben sinds de invoering van de WAB vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding indien u als werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Echter, vakantiekrachten tot 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week gewerkt hebben, zijn een uitzondering binnen deze regeling en hebben dus geen recht op een transitievergoeding.

Fiscale aandachtspunten:

Zoals hier eerder al is aangegeven, zijn de vakantiekrachten vergelijkbaar met uw reguliere werknemers. Dit betekent vanuit fiscaal oogpunt dat u ook voor hen loonbelasting en/of sociale premies moet afdragen en dat u aan de reguliere fiscale verplichtingen moet voldoen. U zult dus voor iedere vakantiekracht een getekende en gedateerde loonbelastingverklaring in uw loonadministratie moeten bewaren, net als een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Voor bepaalde vakantiekrachten kan onder voorwaarden ook de zogenoemde scholieren- en studentenregeling uit de Wet op de loonbelasting worden toegepast. Als deze regeling van toepassing is, kan dit er voor zorgen dat u minder loonheffingen hoeft in te houden op het salaris dat zij krijgen voor hun vakantiewerk.

Staat u op het punt om een vakantiekracht aan te nemen en heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met HR Adviseurs Romy Marell of Anne Wolters.