Spring naar content

Werkkostenregeling uitbreiding naar 3%

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste €400.000 van de loonsom van de werkgever.

De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. De verhoging moet werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.