Spring naar content

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Wet toekomst pensioenen 2

Al geruime tijd is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in behandeling. Na aanname in de Tweede Kamer is het nu de Eerste Kamer die zich erover moet buigen.

Wil de ingangsdatum van 1 juni 2023 nog worden gehaald, dan is enige spoed geboden. De planning is om in mei, in de huidige samenstelling van de Eerste Kamer, de WTP ter stemming te brengen. Mocht dit niet gehaald worden dan zal de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer in juni de doorslaggevende stem hebben. De BBB heeft al aangegeven tegen de WTP te zijn. De verwachting is echter dat er ook dan nog een (krappe) meerderheid voor de WTP zal stemmen. Wij houden het nauwlettend voor in u de gaten!

Weet u al hoe de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) van invloed zal zijn op uw organisatie?

Neem gerust eens contact op met Roy Kouwenberg.

Over de Koenen en Co Werkgeversdesk

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Daarom zijn wij vanuit de Koenen en Co Werkgeversdesk dagelijks bezig met ieder denkbaar vraagstuk op het gebied van personeel. Daarvoor hebben wij specialisten op het gebied van werving & selectie, HR-advies, arbeidsrecht, loonheffingen, salaris- en personeelsadministratie en collectief pensioen. Wij willen onze klanten daarbij altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft.

Wij zijn er, voordat u ons nodig heeft.