Spring naar content

“Een voordeel is dat er wordt meegedacht in een ruime scope”.

De AFAS-specialisten van Newtone verzorgen voor Lionarons GGZ het functioneel beheer van AFAS. Daarnaast ondersteunen zij bij de optimalisatie van AFAS. En omdat we bij Newtone veel waarde hechten aan de ervaring van onze klanten gaan wij geregeld in gesprek om onze dienstverlening te evalueren. Dit houdt ons scherp en stelt ons in staat onze dienstverlening te verbeteren.

Over Lionarons GGZ

Lionarons GGZ is een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ.

Zij geloven in de innerlijke kracht van ieder mens om problemen te overwinnen en te bepalen hoe men een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Het doel van Lionarons GGZ is ervoor te zorgen dat niemand daarin belemmerd hoeft te worden door psychische problemen. Zij richten zich op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Lionarons GGZ biedt haar zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de client en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Meer informatie over Lionarons GGZ? Bekijk dan hun website.

Samenwerking Newtone met Lionarons GGZ

De AFAS-specialisten van Koenen en Co verzorgen voor Lionarons GGZ het functioneel beheer van AFAS. Daarnaast ondersteunen zij bij de optimalisatie van AFAS. Maya Hendrix vertelt graag over hun ervaringen met de specialisten van Koenen en Co.

Hoe is Lionarons GGZ bij Newtone terecht gekomen?

“Een collega heeft de AFAS dienstverlening van Newtone aanbevolen. Lionarons GGZ was initieel niet op zoek naar een AFAS Consultant, maar na het vrijblijvende kennismakingsgesprek met Newtone was er een goede klik en beviel het heel goed. Van hieruit heeft Newtone voor Lionarons GGZ een AFAS-nulmeting uitgevoerd.”

Wat is jullie ervaring met de uitgevoerde nulmeting?

“Sinds Lionarons GGZ AFAS heeft geïmplementeerd is er nauwelijks meer echt gekeken naar de inrichting. Lionarons GGZ was vooral benieuwd naar de mogelijkheden die uit de nulmeting naar voren zouden komen. Wij vonden de ontvangen rapportage zeker een toegevoegde waarde voor Lionarons GGZ. Het gaf een duidelijk overzicht met veel optimalisatiemogelijkheden voor diverse bedrijfsprocessen. Vanuit de nulmeting hebben wij een eerste project opgepakt: de optimalisatie van het inkoopproces. Verder heeft Newtone tijdens het uitvoeren van de nulmeting nog diverse kleine bruikbare tips gegeven wat wij als zeer prettig hebben ervaren.”

Hoe is Newtone behulpzaam bij de invulling van de kenniskloof tussen AFAS-applicatiebeheer en financiële administratie?

“Een voordeel van de dienstverlening van Newtone is dat er wordt meegedacht in een ruime scope. In de praktijk is het vaak zo dat een softwareconsultant niet voldoende praktische kennis heeft van financiële administratie. Doordat Newtone een accountants- en adviesorganisatie is kunnen zij goed in die kloof opereren. Hierdoor is het gemakkelijk sparren en dat wordt binnen Lionarons GGZ als positief en prettig ervaren. Wij hebben de opvulling van deze kenniskloof dan ook als groot voordeel ervaren.”

Biedt Newtone dienstverlening op afstand of op locatie?

“Naast het functioneel beheer op afstand werkt Newtone ook met regelmaat op locatie bij Lionarons GGZ. Omdat Newtone een lokale partij is, is dat mogelijk. Voor Lionarons GGZ is het op locatie werken door Newtone vaak prettiger. Het is makkelijker sparren als je fysiek samenzit. Ook het van elkaar leren is efficiënter op deze manier.

Lionarons GGZ komt uit een situatie waar wij alles zelf probeerde op te lossen binnen de AFAS Software. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Newtone kunnen wij nu meer uit de software halen dan voorheen én werken we efficiënter met AFAS.

Wij danken Lionarons GGZ voor het vertrouwen in Newtone en haar medewerkers en kijken uit naar de voortzetting van onze langdurige samenwerking.

Logo Lionarons GGZ

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Newtone kunnen wij nu meer uit de software halen dan voorheen én werken we efficiënter met AFAS.
Maya Hendrix Manager Financiën en Control bij Lionarons GGZ

Services

Bij Newtone bieden we alle diensten onder één dak aan.