Spring naar content

Bedrijfsoverdracht familie

Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie draait alles om zorgvuldigheid. Newtone’s fiscale advies begeleidt u naar een harmonieuze opvolging.

Van emoties tot optimale structuur

De bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf is bijzonder: een familielid – vaak uw eigen kind(eren) – neemt het roer van u over. Tijdens de zakelijke gesprekken die u met uw opvolgers voert, spelen familiaire banden en emoties natuurlijk een grote rol. Newtone begrijpt dit als geen ander. Onze specialisten hebben oog voor zowel de zakelijke belangen als de gevoeligheden bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie. Voor een succesvolle overdracht begeleiden we het hele proces van a tot z. We zorgen voor een financiële afwikkeling waar iedereen zich goed bij voelt, op een fiscaal zo vriendelijk mogelijke manier. Dat zorgt voor rust in het bedrijf en bij alle familieleden.

Waarom fiscaal advies van Newtone bij de overdracht van een familiebedrijf?

  • Deskundig advies over de optimale fiscale structuur bij overdracht van het familiebedrijf. Zodat u en uw opvolger(s) zo min mogelijk belasting afdragen
  • Volledig ontzorgd: ons multidisciplinair team biedt een full-service dienstverlening. Onze overnamespecialisten, belastingadviseurs, corporate finance adviseurs en juristen staan voor u klaar.
  • Zorgvuldige begeleiding door een onafhankelijke partij. We hebben oog voor zowel zakelijke belangen als de gevoeligheden bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie en zorgen dat het proces zo soepel mogelijk verloopt.

Bedrijfsoverdracht aan familie, welke fiscale regels en faciliteiten zijn er?

Bedrijfsoverdracht binnen de familie vraagt om aandacht voor fiscaliteit. Bij de overname van een familiebedrijf zijn namelijk specifieke regels van toepassing. Wanneer u gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kunt u profiteren van belastingvoordeel, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. Een waardebepaling is aan te raden, omdat de Belastingdienst de overeengekomen overnameprijs in twijfel kan trekken als het om een familiebedrijf gaat. Is er sprake van een eigen bedrijfspand, dan kan het raadzaam zijn om dit nog niet over te dragen, zodat daar nog geen belasting over wordt geheven. Over deze en alle andere fiscale vraagstukken en belastingfaciliteiten adviseren we u graag. Onze belastingadviseurs vertellen waar u allemaal op moet letten. Zoals ook onze overnamespecialisten, corporate finance adviseurs en juristen voor u klaarstaan, onder meer om de optimale fiscale en juridische structuur vorm te geven. Met een multidisciplinaire aanpak begeleiden we jullie stap voor stap in het hele proces van bedrijfsoverdracht. Zo zorgen we samen voor een goede overdracht van het familiebedrijf.

Bedrijfsoverdracht aan een ander familielid, aan meerdere kinderen, aan je enige kind: hoe zit het fiscaal?

Er zijn meerdere varianten denkbaar bij de overdracht van een familiebedrijf. Misschien zijn er nu meerdere eigenaren, die het bedrijf gezamenlijk overdragen aan de volgende generatie. Of draagt u uw bedrijf niet over aan een kind, maar aan een ander familielid, zoals een nicht, neef of zwager. Heeft u meerdere kinderen aan wie u het familiebedrijf overdraagt of wordt u opgevolgd door uw enige kind? Elke situatie is uniek en brengt verschillende aandachtspunten en fiscale regels met zich mee. We zetten een paar mogelijke scenario’s op een rij:

Bedrijfsoverdracht aan een ander familielid

Als u uw bedrijf overdraagt aan een familielid, maar niet een eigen kind, dan is de bedrijfsoverdracht fiscaal gezien vergelijkbaar met de verkoop aan een externe partij. Een waardebepaling is in deze situatie geen verplichting van de Belastingdienst, maar is wel aan te raden met oog op de familiaire banden en emoties die kunnen spelen. Ook een familiestatuut kan een belangrijke toegevoegde waarde zijn.

Bedrijfsoverdracht aan uw enige kind

Als ouder gunt u uw kind een prettige start en overname van het familiebedrijf. Weet dat de Belastingdienst nauwkeurig controleert of de overeengekomen overnameprijs conform de reële, marktconforme waarde van het bedrijf is. Houdt u de waarde bewust laag om zo min mogelijk erfbelasting te betalen, dan grijpt de Belastingdienst in. De Belastingdienst vraagt daarom om een onafhankelijke en goed onderbouwde waardering. Over deze en andere financiële en fiscale vraagstukken adviseren we u graag.

Bedrijfsoverdracht aan één kind als je meerdere kinderen hebt.

Draagt u het familiebedrijf over aan één kind, maar heeft u meerdere kinderen, dan is een waardebepaling erg belangrijk. Dat zorgt voor transparantie en helpt om te komen tot een juiste financiële afwikkeling, waarbij de andere kinderen niet tekort wordt gedaan. Bovendien kijkt de Belastingdienst nadrukkelijk mee: is de overeengekomen overnameprijs conform de reële waarde van het bedrijf. Onze specialisten adviseren u daarnaast over de mogelijkheden om de andere kind(eren) tegemoet te komen. Zo kunt u in je testament rekening houden met de voorwaarden van de bedrijfsoverdracht en kunt u bijvoorbeeld een clausule vastleggen die ervoor zorgt dat uw andere kind(eren) meeprofiteren van de meerwaarde bij een eventuele verkoop van het familiebedrijf in de toekomst. Ook kunt u ervoor kiezen om een deel van de koopsom die u van uw opvolger ontvangt te schenken aan uw andere kind(eren). Onze belastingadviseurs leggen graag uit hoe u dat belastingvrij kunt doen.

Bedrijfsoverdracht aan meerdere kinderen

Als u het familiebedrijf aan meerdere kinderen overdraagt, kan een Stichting Administratiekantoor (STAK) wenselijk zijn. De STAK houdt de aandelen in het bedrijf. Het zorgt voor een scheiding van rendement en zeggenschap van de aandelen. Graag leggen we uit wat de voordelen van een STAK zijn en hoe het precies werkt. Zoals ook bij de bedrijfsoverdracht aan één kind, is ook in deze situatie een waardebepaling een verplichting van de Belastingdienst.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): profiteer er nog van! 

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een interessante regeling voor familiebedrijven, omdat de bedrijfsoverdracht niet of nauwelijks fiscaal wordt belast. De regeling gaat echter veranderen. In april 2023 zijn wetswijzigingen aangekondigd, met de intentie de aanpassingen in 2025 in te voeren. Het betreft een aantal versoepelingen, maar de grootste veranderingen betreffen het beperken van faciliteiten en verlagen van vrijstellingen. Wilt u nog profiteren van de huidige Bedrijfsopvolgingsregeling, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Uiteraard houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rond de BOR.

Andere fiscale vragen bij de overdracht familiebedrijf

Rond de bedrijfsoverdracht en afwikkeling ervan doen zich andere belangrijke fiscale en financiële vragen voor. Wat te doen met het vermogen dat na de overdracht beschikbaar komt: hoe kunt u dat fiscaal zo goed mogelijk beschermen? We adviseren u over de mogelijkheden om vermogensbelasting te verminderen.

Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio