Spring naar content

Liquiditeitsbegroting maken? Zo doet u dat!

Lukt het u om als ondernemer elke maand alle rekeningen te betalen? Zo moet u huur, salarissen en crediteuren betalen maar u moet ook voorbereid zijn op onverwachte uitgaven. Een onderneming heeft cash nodig om te kunnen functioneren. Het is belangrijk, zeker in deze onzekere tijden, om controle te hebben over uw onderneming. Wanneer heeft u extra financiering nodig? Kunt u op eigen kracht investeren? Met behulp van een liquiditeitsbegroting maakt u een prognose van uw cashflow, zodat u weet wat u te besteden hebt. Maar hoe maakt u een liquiditeitsbegroting ofwel een liquiditeitsoverzicht? In deze blog geef ik u graag een aantal tips!


Waarom een liquiditeitsbegroting? 

Als ondernemer wilt u zelf aan het stuur blijven van uw onderneming en hiervoor is het opmaken en actueel houden van een liquiditeitsbegroting essentieel. Maar wat is het doel van een liquiditeitsbegroting? Een liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen. Op deze manier signaleert u bijvoorbeeld op tijd een mismatch waardoor er een gebrek aan liquiditeiten dreigt. Hierdoor kunt u tijdig de benodigde stappen nemen. De liquiditeitsbegroting kunt u dus zien als sturingsmiddel voor uw onderneming. Bovendien kunnen de bank of de Belastingdienst inzage wensen in de liquiditeiten en de begroting.

Tips voor het opstellen van de liquiditeitsbegroting

1. Bepaal de uitgangspunten van uw liquiditeitsbegroting

Begin met bepalen van de uitgangspunten van de liquiditeitsbegroting. Betrek bij het bepalen van deze punten ook zeker uw medewerkers die invloed hebben of kunnen uitoefenen op de inkomsten en uitgaven.

2. Neem de posten winst- en verliesrekening als basis

Neem de posten van de winst- en verliesrekening als basis (inkomsten uit omzet, uitgaven voor inkopen en kosten). Kijk vervolgens naar de uitgaven in het kader van balansposten zoals investeringen, aflossingen op financieringen en betaling van belastingen.

3. Splits de uitgaven in vaste en variabele uitgaven

Splits de uitgaven in vaste uitgaven en variabele uitgaven en specificeer deze zo volledig mogelijk. Vaste uitgaven, zoals salarissen, huurkosten en abonnementen komen periodiek terug en hebben vaak een vaste betaaldatum.

4. Houd rekening met belastingen om boetes te voorkomen

Houd rekening met BTW, pensioenafdrachten en de verschuldigde loonbelasting. Het niet tijdig betalen van deze belastingen kan onnodige boetes met zich meebrengen.

5. Vergeet niet het vakantiegeld mee te nemen

Denk ook aan de betaling van vakantiegeld en de hiermee samenhangende sociale lasten. Vergeet hierbij niet om eventuele, al overeengekomen loonsverhogingen door te voeren.

6. Let op met sluitingsperiodes en een mogelijk seizoenpatroon 

Let op sluitingsperiodes van uw onderneming zoals tijdens vakanties. Soms is er namelijk nauwelijks sprake van omzet of van inkomsten tijdens deze periodes. Houd ook rekening met een mogelijk seizoenpatroon, dat invloed heeft op uw liquiditeit.

7. Houd rekening met eventuele prijsindexaties

Houd rekening met eventuele, positieve of negatieve prijsindexaties, als gevolg van bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van grondstoffen.

8. Reken verschillende scenario’s door om een compleet beeld te krijgen

Reken verschillende scenario’s door om een beeld te krijgen. Richt u hierbij met name op een tegenvallend verloop van de ontvangsten. U moet de verschillende omzetontwikkelingen in kaart brengen. Mijn advies hierbij is om behoudend te zijn in uw aannames. Het begroten van verschillende scenario’s geeft u betere sturingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld in het geval van corona moet u beoordelen of de geboden maatregelen, zoals uitstel van betaling van belasting, toereikend zijn, uitgaande van de geldende termijnen.

9. Bent u bewust van realistische betalingstermijnen

Bent u er van bewust dat wijzigingen van betalingstermijnen door uw klanten veel impact kunnen hebben op de liquiditeit. Wees realistisch en laat langere betalingstermijnen duidelijk terugkomen in uw begroting. In tijden van crisis kunnen de uiterste betalingstermijnen die u overeen bent gekomen met de klanten wel eens ongewenst verlengd worden. Neem dit zeker mee in de begroting, maar stuur op naleving door een strak en consequent debiteurenbeheer. Het kan helpen om te kijken in welke sector de debiteur actief is en aan welke klanten uw klant levert. Dit geeft inzicht van wat u kan verwachten voor de ontvangsten van uw debiteuren.

10. Maak een begroting op maandbasis maar start op weekbasis

Ik raad u aan om een begroting op maandbasis te maken en overweeg hierbij om voor de eerstkomende drie maanden de begroting steeds op weekbasis te maken. Zeker als u wat krapper in de liquiditeiten zit, geeft u dat extra inzicht.

11. Kijk met uw begroting steeds eenzelfde periode vooruit

De liquiditeitsbegroting moet doorrollen. Dit houdt in dat de begroting steeds eenzelfde periode vooruit kijkt. Een rollende begroting voor minimaal de komende twaalf maanden is wenselijk. Is er een maand voorbij, plak er dan een maand achteraan.

Meer weten over het opvolgen van een liquiditeitsbegroting?’

Ik hoop dat u naar aanleiding van de tips aan de slag gaat met het maken of verbeteren van uw liquiditeitsbegroting. Met alleen het maken van een liquiditeitsbegroting bent u er helaas nog niet. Het is ook belangrijk om de liquiditeitsbegroting op te volgen.

In mijn volgende blog geef ik verschillende tips voor de opvolging van uw liquiditeitsbegroting. De blog niet missen? Meldt u aan voor onze blogupdates en ontvang elke week onze nieuwste blog.