Spring naar content

Assurance opdrachten

Uw assurance accountant voor extra zekerheden

Assurance-opdrachten brengen extra zekerheden met zich mee en kunnen ook eventuele risico’s helder in beeld brengen. Dergelijke waardevolle informatie uit uw administratieve organisatie helpt u bijsturen. Onze assurance accountants ontzorgen u én beantwoorden al uw vragen in heldere taal.

Onze assurance accountant geeft u veel waardevolle informatie

Onze assurance accountant geeft u als ondernemer extra zekerheden: een beoordeling van prognoses of de toetsing van interne beheersingsmaatregelen brengt eventuele risico’s helder in beeld. Het levert waardevolle informatie op die u helpt om tijdig bij te sturen. Bovendien hechten klanten er steeds meer waarde aan als u kunt aantonen dat u processen beheerst. Wij ontzorgen u door processen te toetsen. Onze praktische aanbevelingen bij complexe vraagstukken zorgen ervoor dat vervolgens de juiste maatregelen worden getroffen. Zo biedt het assurance rapport écht toegevoegde waarde.

Beoordelingsopdrachten financiële en niet-financiële informatie

Een beoordeling van financiële informatie omvat feitelijk een check van de cijfers op hoofdlijnen. Het is minder diepgaand dan een jaarrekeningcontrole, maar niet minder waardevol. Het levert u inzichten op waarop u verdere stappen kunt zetten. En zo’n (eventueel tussentijdse) beoordeling van financiële informatie kan ook simpelweg gevraagd worden door externe belanghebbenden. Daarnaast wordt de beoordeling van niet-financiële informatie steeds relevanter voor mkb-bedrijven, vooral rond thema’s als maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het grondstofgebruik, de CO2-uitstoot en andere milieuaspecten? Met een beoordelingsopdracht kan de betrouwbaarheid van specifieke niet-financiële informatie worden getoetst. Ook hier helpen we u graag bij. Zodat u ook met behulp van assuranceverklaringen voorop loopt.

Beoordeling prognoses

Een beoordeling van prognoses helpt u bij het nemen van strategische beslissingen. Een beetje houvast is namelijk wel zo prettig. In hoeverre kunt u varen op toekomstgerichte financiële informatie? Met een brede blik op zaken lichten wij financiële scenario’s door, op basis van historie en te verwachten gebeurtenissen en acties. Met behulp van data-analyse en process mining toetsen we de veronderstellingen die zijn gemaakt. Daarbij kijken we verder dan de cijfers: wat zijn marktontwikkelingen, welke veranderingen in nationale en internationale wet- en regelgeving staan er op til? Vanuit een multidisciplinaire aanpak rapporteren we u over de prognoses.

ISAE 3402-rapportage

Een 3402-rapportage wordt steeds vaker gevraagd door uw klanten. Zij willen namelijk de zekerheid dat hun financiële gegevens vertrouwelijk worden behandeld en de ISAE 3402-verklaring (International Standard for Assurance Engagements) bevestigt dat de juiste maatregelen zijn getroffen. De verklaring toont aan dat u in control bent en levert dan ook een belangrijke meerwaarde. Onze registeraccountants en auditors begeleiden het ISAE 3402-proces van a tot z.

IT-assurance

Met een IT-assurance krijgt u inzicht en zekerheid dat uw IT-processen en systemen voldoen aan kwaliteitseisen en normen. Onze gespecialiseerde IT-auditors en IT-consultants toetsen interne beheersingsmaatregelen, de structuur van informatiesystemen, het privacybeleid en andere relevante zaken. Daarbij werken zij waar nodig nauw samen met onze andere specialisten. Op basis van het onderzoek ontvangt u een assurancerapport met conclusies en aanbevelingen. Zo helpen we u om ook op gebied van IT in control te blijven.

Registeraccountants en auditors in uw regio
Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.