Spring naar content

Verslaggeving Audit & Assurance

Externe verslaggeving biedt volop kansen

Verslaggeving is de basis van onze dienstverlening. Maar de manier waaróp we dat doen, is aan verandering onderhevig. Als koploper in innovatieve IT-oplossingen begeleiden we u bij de digitalisering van informatiestromen en het inzichtelijk maken van bedrijfsprocessen.

Voor betrouwbare verslaggeving is het een voorwaarde dat al u informatie zowel op orde als goed toegankelijk is. Ook de aard van de onderwerpen gaat mee met de actualiteit. Maatschappelijke verslaggeving is bij veel organisaties al ingeburgerd. Zo is op dit moment duurzaamheidsverslaglegging een hot topic, omdat dit in 2025 verplicht wordt voor grotere mkb-bedrijven. Onze accountants, auditors en financieel specialisten zijn op deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen voorbereid. We ontzorgen u met advies over en praktische ondersteuning bij de verslaggeving.

Financial Accounting Advisory Services (FAAS)

Als ondernemer bent u het liefst bezig met de toekomst. Vastleggen in rapporten wat u doet en deed: laat dat gerust over aan specialisten. Met onze FAAS-services zorgen we voor een correcte verslaggeving. We delen graag onze kennis en begeleiden uw organisatie bij de continu veranderende wet- en regelgeving en eisen die worden gesteld aan verslaggeving. Zo zorgen we ervoor dat u aan alle rapportageverplichtingen blijft voldoen.

IFRS-conversies

Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om de jaarrekening op te stellen op basis van de IFRS-richtlijnen (International Financial Reporting Standards). En veel bedrijven kiezen uit eigen beweging voor deze standaarden of worden er door hun (buitenlandse) aandeelhouder(s) toe verplicht. Maar de IFRS-richtlijnen zijn veranderlijk en een IFRS-conversie levert heel wat vragen op. Onze accountants en auditors helpen bij deze complexe materie, waarbij we samen met ons internationale HLB-netwerk alle (door)ontwikkelingen rond de IFRS-richtlijnen uiteraard op de voet volgen. Hiermee zorgen we ervoor dat de jaarrekening voldoet en blijft voldoen aan de IFRS-standaarden.

Maatschappelijke verslaggeving

Maatschappelijke verslaggeving is niet verplicht (hoewel vanaf 2025 duurzaamheidsverslaggeving voor grote mkb-organisaties wettelijke verplicht wordt). Toch zien ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als pijler beschouwen, er nu al beslist de meerwaarde van in. U geeft met een maatschappelijk jaarverslag inzage in uw maatschappelijke impact en de wijze waarop u verantwoordelijkheid neemt. In het MVO-verslag komen onderwerpen als het personeelsbeleid, veiligheid, mensenrechten en andere niet-financiële informatie aan de orde. Vanuit een multidisciplinaire aanpak helpen wij u graag bij het schrijven van een maatschappelijk jaarverslag.

Duurzaamheidsverslaggeving. (CSRD)

Duurzaamheidsverslaglegging is op dit moment een belangrijk aandachtspunt. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) per 2025 van kracht. Veel mkb-bedrijven zijn vanaf dan wettelijk verplicht tot een jaarlijkse rapportage op gebied van duurzaamheid. Dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden én kansen met zich mee. CSRD raakt meerdere facetten van uw bedrijfsvoering. Het gaat over milieubeschermingsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook over uw policy ten aanzien van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, het beëindigen van samenwerkingen met producenten waar kinderarbeid wordt vermoed, uw beleggingsbeleid, et cetera. Onze accountants, auditors en financieel specialisten zijn voorbereid op sustainability reporting. We helpen u graag om er tijdig mee aan de slag te gaan, zodat u voorop kunt lopen op het gebied van duurzaamheid.

Waarom verslaggeving door Newtone?

Wij ondersteunen u graag met advies over en praktische ondersteuning bij externe verslaggeving. Profiteer van de volgende voordelen wanneer wij u ondersteunen bij het samenstellen van (jaar)verslagen, rapportages of duurzaamheidsverslaggeving:

  • Benut kansen door te investeren in goede verslaggeving.
  • Onderscheid uzelf met een helder en correct maatschappelijk jaarverslag en duurzaamheidsverslag
  • Loop voorop op gebied van duurzaamheid door nu al werk te maken van duurzaamheidsverslaglegging
Onze adviseur staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.