Spring naar content

Audit met toegevoegde waarde

Audit vanuit multidisciplinaire samenwerking

De jaarlijkse accountantscontrole laat u even terugkijken. En dat is iets waar uw focus niet ligt: u kijkt als toekomstmaker het liefst vooruit. Toch zijn een zorgvuldige audit en een betrouwbaar inzicht in jaarcijfers en bedrijfsprocessen van grote waarde. Niet alleen voor een efficiënt verloop van de accountantscontrole, maar bovenal voor uzelf.

Inzicht in uw cijfers is van grote waarde

De jaarrekening is niet voor niets een belangrijk document waarop u strategische beslissingen baseert. Bovendien stellen ook belanghebbenden steeds meer eisen aan de jaarrekening. Als controlerend accountants voor mkb-bedrijven mogen wij uw cijfers controleren én u adviseren. Met een objectieve kijk op zaken, brengen wij u graag verder.

Controle jaarrekening: verplichting of een kans?

De controle van de jaarrekening is voor veel mkb-bedrijven een wettelijke verplichting. Toch zijn er ook veel organisaties die zich vrijwillig laten controleren. En dat is niet zo gek, want onze controle-aanpak is gericht op toegevoegde waarde. Een zorgvuldige controle geeft allereerst zekerheid dat cijfers een betrouwbaar beeld geven. Daarnaast houden we financiële en bedrijfsprocessen en IT-systemen tegen het licht. Als ondernemende accountants en adviseurs weten we welke vraagstukken spelen en begrijpen we uw business. Met die kennis op zak geven we u vanuit een multidisciplinaire aanpak een optimaal inzicht in risico’s én adviseren we u over verbeterkansen.

Subsidiecontrole

Een subsidiecontrole is bedoeld om aan te tonen dat subsidie op de juiste manier wordt besteed. Een controleverklaring is soms een verplichting, met name bij hoge bedragen. De subsidieregelgeving verschilt echter per verstrekker en dat vraagt om specifieke kennis over wet- en regelgeving en subsidieregelingen. Wilt u subsidie aanvragen, bijvoorbeeld om uw bedrijf te verduurzamen of te investeren in onderzoek en innovatie (zoals de WBSO)? Wij helpen u bij het opstellen van een subsidieverantwoording, subsidiecontrole en de subsidieverklaring.

IT-audit: inzicht in knelpunten en oplossingen.

Met een IT-audit wordt de IT-omgeving gecontroleerd. En dat is tegenwoordig eigenlijk niet meer los te zien van de controle van de jaarrekening. Bij de jaarlijkse audit moet u immers kunnen vertrouwen op uw informatiesystemen. Onze IT-consultants en gecertificeerde IT-auditors beoordelen de kwaliteit van de IT-systemen en helpen u met een objectief advies over knelpunten en mogelijke oplossingen.

De controle van de jaarrekening is niet voor iedere onderneming een wettelijke verplichting. Wél is het voor iedere onderneming van grote toegevoegde waarde. Vanuit een multidisciplinaire benadering bieden we u een brede, innovatieve dienstverlening op het gebied van audit en assurance.

  • Correcte jaarrekening én waardevolle inzichten.
  • Beheersbare kosten dankzij innovatieve en efficiënte aanpak
  • Onze audit richt zich op toegevoegde waarde voor uw bedrijf
Neem contact op met een registeraccountant in uw regio
Onze adviseur staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.