Spring naar content

Due diligence

Due diligence.

Een Due Diligence onderzoek biedt inzicht in risico’s en kansen bij overnames (en fusies). Wilt u een bedrijf kopen of verkoopt u een onderneming? Een gespecialiseerd due diligence onderzoek is dan van groot belang.

Uw Due Diligence specialist

Wij zijn gespecialiseerd in due diligence-onderzoek. Zowel financiële, juridische, fiscale, HRM- en ook IT-risico’s brengen we voor u in kaart; al deze specialismen hebben we in eigen huis. Een boekenonderzoek kan zeer belangrijke informatie opleveren. Het kan onaangename verrassingen voorkomen, dan wel invloed hebben op het overnametraject. En is daardoor van grote waarde voor u als ondernemer!

Due diligence onderzoek (DDO)

Due diligence onderzoek geeft inzicht in een onderneming. Alle aspecten worden kritisch tegen het licht gehouden, zodat u als ondernemer een weloverwogen beslissing kunt nemen. Vergelijk het due diligence onderzoek maar met een bouwtechnische keuring van een woning. Het kan gebreken aan het licht brengen, die op het oog niet zichtbaar zijn. Ook bij een bedrijfsovername of fusie wilt u weten wat u kunt verwachten en wat het langetermijnperspectief van een onderneming is. Het boekenonderzoek is dan ook van grote waarde in het besluitvormingsproces. Due diligence is niet wettelijk verplicht, maar voor de koper van een bedrijf is wél een onderzoeksplicht van toepassing. Dat maakt dat due diligence toch een must is. Wij beschikken over alle expertise om het onderzoek uit te voeren.

Due diligence: de betekenis

Een due diligence – ook wel boekenonderzoek genoemd – is een waardevol onderdeel van een fusie- of overnametraject. Het geeft u als koper inzicht in de onderneming die u wilt overnemen: is de verkoopprijs reëel, zijn activa correct gewaardeerd, hoe ziet de kostenstructuur eruit, wie is de uiteindelijk belanghebbende (ubo), wat zijn mogelijke risico’s? Zo kunt u een weloverwogen besluit nemen over het wel of niet overnemen of aankopen van een bedrijf. En komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wat doen we tijdens het boekenonderzoek?

In grote lijnen omvat een due diligence het analyseren van cijfers en het in beeld brengen van mogelijke verplichtingen. Dit doen we met een multidisciplinair team van onder andere financieel specialisten, accountants, fiscalisten, HRM-adviseurs, IT-specialisten en juristen.

Belastingen

Onze fiscalisten geven inzicht in loon- en omzetbelasting en de aangiften vennootschapsbelasting. Is alles tijdig en volledig afgedragen? Zijn er fiscale aandachtspunten?

Juridische structuur

Onze juristen brengen onder meer de juridische structuur, lopende verzekeringen en verplichtingen (zoals milieuvergunningen en ruimtelijke ordening) en eventuele lopende geschillen en procedures met derden in kaart.

HRM en personele zaken

Samen met onze HRM-specialisten lichten we personele zaken door, zoals de kracht/zwakte van het managementteam, het personeelsbestand, pensioenrisico’s, de mate van personeelsverloop en mogelijke arbeidsconflicten.

IT-gerelateerde risico’s

IT-specialisten inventariseren de eventuele technische, organisatorische en juridische IT-gerelateerde risico’s. Het is een zéér belangrijk onderdeel van boekenonderzoek, gezien de impact en het belang van IT in organisaties.

Waarom due diligence?

Voorkom financiële risico’s

Als koper wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Met een financiële due diligence worden alle cijfers zorgvuldig geanalyseerd en wordt de verkoopprijs getoetst.

Voorkom reputatieschade

Als koper wilt u niet opgezadeld worden met reeds lopende geschillen, langslepende procedures of geconfronteerd worden met een ongewenste situatie die niet eerder aan het licht kwam. Door het due diligence-onderzoek ook te richten op integriteit en onder meer de juridische structuur zorgvuldig door te lichten, wordt een potentieel risico op reputatieschade tijdig gesignaleerd.

Verplicht vanuit de bank

Aangescherpte wetgeving verlangt van banken en andere financiële instellingen dat zij zorgvuldig onderzoek doen naar de partijen met wie zij zaken doen. Bij financiering stellen banken dan ook als voorwaarde dat er een due diligence onderzoek wordt uitgevoerd.

Ter bescherming van corruptie en witwassen

Natuurlijk wilt u als ondernemer niet betrokken raken bij fraude, het witwassen van geld of corruptie. Tijdens een due diligence onderzoek gaan we ook na of de onderneming in verband kan worden gebracht met financieel-economische delicten.

Vendor due diligence

Due diligence wordt vooral ingezet door de potentiële koper van een bedrijf. Maar ook voor de verkopende partij kan een boekenonderzoek waardevol zijn; we spreken dan van een vendor due diligence. Het boekenonderzoek brengt eventuele aandachtspunten tijdig in beeld. Als verkoper kunt u daardoor de zaken die nog niet helemaal op orde zijn bijsturen of herstellen. Zodat vervolgens niets een geslaagde bedrijfsverkoop nog in de weg kan staan.

Boekenonderzoek bij bedrijfsovername

Boekenonderzoek brengt eventuele risico’s in beeld, maar is ook van belang met oog op de financiering van een overname. Due diligence onderzoek geeft aan hoe gezond een onderneming is, wat het groeipotentieel is en welke kansen er zijn. De uitkomsten bepalen of de verkoopprijs reëel is en kunnen uw onderhandelingspositie versterken.

Waarom due diligence door Newtone?

Bij bedrijfsovername of fusie doen zich erg veel vraagstukken voor. Wij hebben alle specialismen in huis en helpen u dus bij álle ondernemersvragen. Daarom geven we u de volgende garanties:

  • Alle specialisten onder één dak
  • Technische, organisatorische en juridische IT-gerelateerde risico’s
  • Verregaand inzicht in de onderneming
Specialist in Due Diligence
Onze adviseur staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.