Spring naar content

Vermogensbegeleiding

Onafhankelijke vermogensbegeleiding

Uw vermogen optimaal begeleid door een onafhankelijke partij.

Als u beschikt over een vrij besteedbaar vermogen, kunt u middels beleggingen extra rendement genereren. Het vraagt echter veel tijd en ook specifieke kennis om de assets optimaal te verdelen, het resultaat adequaat te monitoren en tijdig bij te blijven sturen. Als onafhankelijke partij kunnen wij u hierbij begeleiden en volledig ontzorgen. Uw doelstellingen vormen daarbij vanzelfsprekend het uitgangspunt. Wat zijn uw dromen en op welke termijn wilt u die kunnen verwezenlijken? We starten met het in beeld brengen van de totale vermogenspositie, de vrije bestedingsruimte, uw beleggingshorizon en het risico dat u wilt nemen. We maken een scan van lopende portefeuilles en voegen alle informatie samen in één rapportage. Daarmee zorgen we voor een helder totaaloverzicht en bovenal een duidelijke vergelijking van rendement en kosten. Zodat u gefundeerde keuzes kunt maken. Een betrouwbaar inzicht en de wetenschap dat u zorgvuldig begeleid wordt door een onafhankelijke partij: dat geeft rust.

Vermogensbegeleiding: zo ontzorgen we u

Onze onafhankelijke Family Wealth-specialisten begeleiden en ontzorgen u met het doel u te helpen een optimaal rendement te behalen.

  • Coaching bij positionering van vermogen
  • Toetsing rendement en risico

Optimale coaching bij vermogenspositionering

Coachen bij het positioneren van vermogen is van toegevoegde waarde voor wie meer moet weten over beleggen en omgaan met vermogen. Bijvoorbeeld kinderen van vermogende ondernemers of particulieren. Of mensen die plots een groot vermogen ten deel valt. Onze onafhankelijke Family Wealth-specialisten bieden coaching en vermogensbegeleiding. Op basis van objectieve analyses geven we inzicht in de vele mogelijkheden en het rendement, de kosten en risico’s. Dat helpt bij het maken van keuzes. Desgewenst kunnen we als onafhankelijke partij aansluiten bij gesprekken met vermogensbeheerders en/of vanuit ons brede netwerk een selectie maken van (alternatieve) beleggingsoplossingen. We vertellen u graag meer over deze dienstverlening.

Toetsing van uw rendement en risico

De waarde van beleggingen kan wisselen en daarom is een garantie op rendement nooit te geven. Wel kan een zorgvuldige toetsing van rendement en risico bijdragen aan positieve resultaten. Onze Family Wealth-specialisten monitoren de assets met behulp van een vermogensdashboard, waar u vanzelfsprekend ook toegang toe hebt. Als onafhankelijke partij vergelijken we de vermogensbeheerders jaarlijks op rendement en kosten. Op basis van die informatie kunt u de overweging maken of u de assets anders gaat verdelen of in gesprek gaat met een beheerder. Desgewenst kunnen wij aansluiten bij die gesprekken.

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.