Spring naar content

HRM-advies voor ondernemers die werkgeluk én succes willen vergroten

Vergroot het werkgeluk van uw medewerkers dankzij ons HRM-advies.

Als ondernemer wilt u het beste uit uw team halen. Focus u daarom op het inspireren van uw medewerkers en vergroot hun werkgeluk. Als alle HR-processen op orde zijn, heeft u die ruimte. Maar, HRM is veelomvattend en complex. Newtone helpt u graag. We hebben alle nodige kennis en kunde op gebied van HR-taken en -beleid in eigen huis. Met een helder advies én praktische ondersteuning helpen we u bij alle vraagstukken rondom uw personeel.

HRM-advies voor een optimale inzet van uw personeel

  • Als fullservice dienstverlener hebben we een HRM-adviesbureau in eigen huis.
  • Persoonlijke ontwikkeling gaat steeds meer boven de zekerheid van een vaste baan.
  • Investeren in het vergroten van werkgeluk, met een gedegen HR-beleid als solide basis.
  • HR-specialisten helpen je bij alle strategische en praktische HR-vraagstukken.

Arbo en verzuim advies

Arbo en verzuim zijn aandachtspunten waar u als werkgever niet omheen kunt. Verzuim van personeel wilt u sowieso voorkomen, dan wel minimaliseren. Daarnaast bent u als werkgever verplicht om een arbobeleidsplan op te stellen, om te borgen dat mensen in een veilige en gezonde omgeving werken. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Denk aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een preventieplan (en eventueel het aanstellen van een preventiemedewerker), bedrijfshulpverlening (BHV), het aanstellen van een vertrouwenspersoon en nog veel meer.

Onze HR-specialisten helpen u met Arbo-advies en de uitvoering van het Arbo- en verzuimbeleid.

Arbeidsvoorwaarden advies

Met goede arbeidsvoorwaarden kunt u zich in de huidige krappe arbeidsmarkt echt onderscheiden. Dat beseft u als ondernemende werkgever als geen ander. Hoe weet u of uw arbeidsvoorwaarden überhaupt marktconform zijn en voldoen aan de cao? Onze HR-specialisten toetsen arbeidsvoorwaarden aan wet- en regelgeving en cao’s of brancheregelingen. Bovendien hebben we een goed beeld van trends op het gebied van primaire en ook secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Functioneren en beoordelen

Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer waardevol. U toetst of doelen zijn behaald en of de medewerker op de juiste plek zit en functioneert. Met een gestructureerde gesprekscyclus worden gesprekken tijdig gepland en uitgevoerd en worden de verslagen zorgvuldig vastgelegd en bewaard. Dat is in uw belang, maar ook in het belang van uw medewerker. Onze HR-specialisten ondersteunen u hierbij. Ook nemen we eventueel deel aan de gesprekken.

Persoonlijke ontwikkeling personeel

Wilt u als werkgever investeren in de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers? Een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) is daarvoor een waardevolle basis. Selectie- en ontwikkelassessments geven inzicht in de talenten en ontwikkelpunten van een medewerker. Natuurlijk is het belangrijk om na te gaan of deze aansluiten bij de ambities van uw organisatie. Wat voor mensen heeft u nodig, welke competenties moeten zij hebben? Ook dat brengen onze HR-specialisten in beeld. We begeleiden u en uw team van a tot z.

E-HRM als tool voor HRM-beleid

E-HRM is een uitkomst, zowel voor u als werkgever als voor uw medewerkers. HR-processen verlopen via onlineapplicaties. Een slim e-HRM-systeem geeft u op elk moment inzicht, dus geen gedoe meer met papieren dossiers of onoverzichtelijke Excel-sheets. Data helpen u bij het nemen van strategische beslissingen. Dankzij e-HRM kunt u het HRM-beleid baseren op betrouwbare informatie. Onze e-HRM-adviseurs en IT-consultants vertellen er graag meer over.

Recruitment advies: zo vindt onze recruitment consultant de juiste mensen

Onze recruitment consultants helpen u bij het invullen van vacatures. Dat is meer dan welkom in de huidige krappe arbeidsmarkt, waarin het vinden van de juiste mensen een uitdaging is. Recruitment uitbesteden is dan ook een slimme keuze. Maak gebruik van onze fullservice dienstverlening: we gaan op zoek naar kandidaten, organiseren het selectieproces, begeleiden sollicitatiegesprekken en voorzien u van recruitment advies. Zodat u ook in deze arbeidsmarkt het schaap met vijf poten vindt.

Werkgeluk als voorwaarde

Medewerkers vinden geluk en persoonlijke ontwikkeling in toenemende mate belangrijker dan de zekerheid van een vaste baan; werkgeluk staat voorop. De nieuwe generatie werknemers denkt en werkt fundamenteel anders, dat onderschrijft u vast als ondernemende werkgever. Als je werkgeluk centraal stelt in het HR-beleid, heeft dat een positieve invloed op de effectiviteit én de loyaliteit van medewerkers. Het vergroten van werkgeluk vraagt uiteraard om een sterke basis. Onze HR-specialisten starten met werkgelukonderzoek, waarin we het werkgeluk van uw medewerkers meten. We adviseren u op basis van de uitkomsten en richten uw HR-beleid in volgens een piramidestructuur die stuurt op het werkgeluk van u en uw team.

HRM-advies op locatie

Inzet van onze HRM-adviseurs binnen uw bedrijf is een oplossing als HR-taken veel van uw kostbare tijd opslokken, uw bedrijf geen HRM-specialist in huis heeft of uw HR-afdeling te weinig capaciteit heeft. Dat kan op afroep, een vast aantal uren of op interimbasis. Gevraagd en ongevraagd: u bent altijd verzekerd van een kundig HRM-advies en praktische ondersteuning op uw locatie.

Strategisch personeelsbeleid

Medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie. Om te zorgen dat u de juiste mensen in huis heeft, met de vereiste kennis en vaardigheden van nu én later, is een strategisch personeelsbeleid van groot belang. De manier waarop we werken verandert immers, onder invloed van onder meer digitalisering en automatisering. Werkvormen zijn anders, met flexibelere werktijden en hybride werkvormen. Ook het aanbod op de arbeidsmarkt is veranderlijk, als gevolg van een veranderende leefstijl en de vergrijzing. Met een strategisch personeelsbeleid zet u als ondernemende werkgever de juiste koers uit en beweegt u tijdig mee met veranderingen. Onze HRM-adviseurs ondersteunen u hierbij graag.

Onze adviseur staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.