Spring naar content

Basistraining

Alles over uw rol als Vertrouwenspersoon in één praktische training

In de Basistraining Vertrouwenspersoon krijgt u als (toekomstig) Vertrouwenspersoon in anderhalve dag een helder beeld van wat er van u verwacht wordt in deze rol. U leert hoe u de theorie in de praktijk kunt toepassen en krijgt handvatten voor doeltreffende gesprekstechnieken. Leerzaam en praktisch dus!

Chantal Goossens
Vertrouwenspersoon en trainer
In de Basistraining Vertrouwenspersoon komt het volgende aan bod:

Uitleg over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en ongewenste omgangsvormen

 • Een introductie van integriteit en misstanden
 • De rol en scope van de Vertrouwenspersoon
 • Wet- en regelgeving, organisatorische kaders, spelregels en aandachtspunten
 • Het voeren van gesprekken: de start, kern en afronding & gesprekstechnieken en -modellen (ook algemene gesprekstechnieken zoals luisteren, samenvatten en doorvragen)
 • Instrumentarium, mogelijke oplossingen en omgaan met emoties
 • Beleidsdocumenten en rapportages
 • Bekendheid van het beleid en de rol van Vertrouwenspersoon binnen de organisatie

De trainers

Chantal Goossens
Vertrouwenspersoon en trainer

“Het voelt goed om mensen op weg te helpen in hun – vaak nieuwe – rol van Vertrouwenspersoon. Het gezamenlijk doornemen van de kaders en do’s en don’ts van de rol van Vertrouwenspersoon is daarbij heel waardevol. Dit helpt de Vertrouwenspersonen om hun rol goed te kunnen vervullen en zichzelf binnen de organisatie te positioneren met de juiste wederzijdse verwachtingen.”

Patrick Stalpers
Trainer en coach

“In mijn rol als trainer zie ik het als een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de professionele ontwikkeling van Vertrouwenspersonen. Om ze middels nieuwe inzichten en gesprekstechnieken een solide basis mee te geven, zodat ze hun nieuwe rol direct invulling kunnen geven in de praktijk.”

Een prettige en veilige werkomgeving, daar heeft toch iedereen recht op?

Wist u dat 56% van de medewerkers aangeeft dat er discriminerende grappen worden gemaakt op de werkvloer? En dat 40% zich soms gediscrimineerd voelt door collega’s of de werkgever?* Om medewerkers die dat nodig hebben professioneel te kunnen ondersteunen, organiseren wij de Basistraining Vertrouwenspersoon. Een praktische en leerzame training van anderhalve dag voor de (toekomstige) Vertrouwenspersoon van uw organisatie, waarbij we vooral inzoomen op het onderdeel ‘ongewenste omgangsvormen’ en we ook een uitstapje maken naar de onderdelen ‘integriteit’ en ‘misstanden’.

*Bron: www.personeelsnet.nl

Waarom een Vertrouwenspersoon?

Als werkgever wilt u uw medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen, vooral wanneer zij dit het hardst nodig hebben. Bovendien bent u vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht een beleid te voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Denk hierbij aan:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Werkdruk

Medewerkers die hiermee te maken krijgen, moeten zich in hun werkomgeving veilig voelen om dergelijke zaken met een gerust hart te kunnen bespreken. Daarom adviseren wij u minimaal één Vertrouwenspersoon aan te stellen binnen uw organisatie. Daarnaast kunnen medewerkers geconfronteerd worden met situaties waarin (mogelijk) sprake is van integriteit en/of misstanden. Hiervoor kan de Vertrouwenspersoon ook een contactpersoon zijn. Voor de Vertrouwenspersoon is het in ieder geval goed om te weten wat integriteit en misstanden zijn en hoe met dit soort meldingen kan worden omgegaan. Dit is onderdeel van onze basistraining.

Externe vertrouwenspersoon inzetten?
Ook die rol kunnen wij voor u vervullen. Mail Chantal voor meer informatie.

Basistraining Vertrouwenspersoon: praktische informatie

Dit kost de basistraining.
De Basistraining Vertrouwenspersoon kost € 895 per persoon (excl. btw). Naslagwerk, catering en lunch op beide dagen zijn inbegrepen.

Let op: de training gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen.

Wilt u graag als LVV gecertificeerd Vertrouwenspersoon aan de slag? Lees dan meer over onze vierdaagse opleiding Vertrouwenspersoon.

Data en locatie
Er staat vooralsnog geen volgende editie van de basistraining voor vertrouwenspersonen gepland. Wilt u graag op de hoogte worden gehouden over eventuele volgende edities? Stuur dan een mail naar chantal.goossens@newtone.nl.

Incompany training
Wilt u meerdere Vertrouwenspersonen binnen uw organisatie trainen? Dat kan. We verzorgen graag een incompany training toegespitst op uw organisatie. Lees meer over de incompany training Vertrouwenspersoon.

Ben optimaal voorbereid op uw rol als Vertrouwenspersoon

De basistraining heeft een pragmatische insteek en als deelnemer krijgt u ter voorbereiding en als naslagwerk de ‘Gids voor Vertrouwenspersonen’ van Cor van Duinhoven. Na het volgen van de basistraining heeft u als Vertrouwenspersoon de juiste handvatten om uw rol op een goede wijze te vervullen binnen uw organisatie. Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.