Spring naar content

Opleiding gecertificeerd Vertrouwenspersoon: leerzaam en praktisch!

Een uitgebreide opleiding die u in vier dagen klaarstoomt voor uw rol als gecertificeerd Vertrouwenspersoon.

 • In onze geaccrediteerde opleiding Vertrouwenspersoon krijgt u als (toekomstig) Vertrouwenspersoon in vier dagen een helder en uitgebreid beeld van wat er van u verwacht wordt in deze rol.
 • U leert hoe u de theorie in de praktijk kunt toepassen en krijgt handvatten voor doeltreffende gesprekstechnieken.
 • Uitgebreide behandeling van de materie en veel aandacht voor het gedeelte integriteit en misstanden.
 • Na het succesvol doorlopen van de opleiding bent u gecertificeerd via de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)

In de gecertificeerde opleiding Vertrouwenspersoon komt onder andere het volgende aan bod

 • Uitleg over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en ongewenste omgangsvormen, integriteit en misstanden
 • De rol en scope van de Vertrouwenspersoon: inclusief verschillen en overeenkomsten in de aanpak tussen ongewenste omgangsvormen, integriteit en misstanden
 • Wet- en regelgeving, organisatorische kaders, spelregels en aandachtspunten
 • Toelichting meldregeling, Wet huis voor Klokkenluiders, klachtenprocedures, protocol doorbreken vertrouwelijkheid
 • Het voeren van gesprekken: de start, kern en afronding & gesprekstechnieken en -modellen (ook algemene gesprekstechnieken zoals luisteren, samenvattenen doorvragen)
 • Instrumentarium, mogelijke oplossingen en omgaan met emoties
 • Bekendheid van het beleid en de rol van Vertrouwenspersoon binnen de organisatie
 • Werkwijze certificering in rol van Vertrouwenspersoon

De trainers

Chantal Goossens
Vertrouwenspersoon en trainer

“Het voelt goed om mensen op weg te helpen in hun -vaak nieuwe- rol van Vertrouwenspersoon. Het gezamenlijk doornemen van de kaders en do’s en don’ts van de rol van Vertrouwenspersoon is daarbij heel waardevol. Dit helpt de Vertrouwenspersonen om hun rol goed te kunnen vervullen en zichzelf binnen de organisatie te positioneren met de juiste wederzijdse verwachtingen.”

Patrick Stalpers
Trainer en coach

“In mijn rol als trainer zie ik het als een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de professionele ontwikkeling van Vertrouwenspersonen. Om ze middels nieuwe inzichten en gesprekstechnieken een solide basis mee te geven, zodat ze hun nieuwe rol direct invulling kunnen geven in de praktijk.”

Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
De opleiding is geaccrediteerd en heeft een HBO-niveau. Na het succesvol doorlopen van de opleiding kunt u zich via de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) laten registreren als gecertificeerd Vertrouwenspersoon. Dit is niet verplicht. Over de werkwijze van certificering krijgt u aan het einde van de opleiding meer informatie. Laat u zich certificeren, dan wordt van u verwacht dat u blijft investeren in bij- en nascholing.

Een prettige en veilige werkomgeving, daar heeft toch iedereen recht op?

Wist u dat circa 16% van de medewerkers een enkele keer tot zeer vaak te maken heeft met ongewenste omgangsvormen van leidinggevenden of collega’s? En nog eens bijna 6% van de medewerkers met discriminatie op de werkvloer?* Om medewerkers die dat nodig hebben professioneel te kunnen ondersteunen, organiseren wij de geaccrediteerde opleiding Vertrouwenspersoon. Een praktische en leerzame opleiding van vier dagen voor de (toekomstige) Vertrouwenspersoon van uw organisatie, waarbij we vooral inzoomen op het onderdeel ‘ongewenste omgangsvormen’ en we ook een uitstapje maken naar de onderdelen ‘integriteit’ en ‘misstanden’.

*Bron: www.arbo-online.nl

Waarom een Vertrouwenspersoon?

Als werkgever wilt u uw medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen, vooral wanneer zij dit het hardst nodig hebben. Bovendien bent u vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht een beleid te voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Denk hierbij aan:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Werkdruk

Medewerkers die hiermee te maken krijgen, moeten zich in hun werkomgeving veilig voelen om dergelijke zaken met een gerust hart te kunnen bespreken. Daarom adviseren wij u minimaal één Vertrouwenspersoon aan te stellen binnen uw organisatie. Daarnaast kunnen medewerkers geconfronteerd worden met situaties waarin (mogelijk) sprake is van integriteit en/of misstanden. Hiervoor kan de Vertrouwenspersoon ook een contactpersoon zijn. Voor de Vertrouwenspersoon is het in ieder geval goed om te weten wat integriteit en misstanden zijn en hoe met dit soort meldingen kan worden omgegaan. Dit is onderdeel van onze opleiding.

Externe Vertrouwenspersoon inzetten?
Ook die rol kunnen wij voor u vervullen. Mail Chantal voor meer informatie. 

Rinske Stege – Coördinator Communicatie – Caspar de Haan
“Het is fijn om eerst de basis in theorie door te nemen en vervolgens veel te oefenen met behulp van verschillende praktijkvoorbeelden. Na afloop van de training beschik je over een eigen actieplan en een hoop achtergrondinformatie. Hierdoor heb ik een goede basis om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen. Je hoopt natuurlijk zo min mogelijk telefoontjes of meldingen van collega’s te krijgen, maar als ze bellen ligt mijn checklist klaar!” 

Opleiding Vertrouwenspersoon: praktische informatie

Dit kost de opleiding
De gecertificeerde opleiding Vertrouwenspersoon kost € 1395 per persoon (excl. btw). Naslagwerk, certificaat en catering zijn bij de kosten inbegrepen. Wilt u graag alleen een (kortere) basistraining volgen die vooral toeziet op ongewenste omgangsvormen? Lees dan meer over onze Basistraining Vertrouwenspersoon van 1,5 dag.

Data en locatie
Er staat vooralsnog geen volgende editie van deze opleiding gepland. Wilt u graag op de hoogte worden gehouden over eventuele volgende edities? Stuur dan een mail naar chantal.goossens@newtone.nl.

Incompany training
Wilt u meerdere Vertrouwenspersonen binnen uw organisatie trainen? Dat kan. We verzorgen graag een incompany training toegespitst op uw organisatie. Lees meer over de incompany training Vertrouwenspersoon.

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.