Spring naar content

Vertrouwen, expertise en betrokkenheid: dat is Newtone

Een goede vermogensoverdracht naar kinderen moet zorgvuldig worden gepland. Zeker als het vermogen aanzienlijk is, heb je hier de tijd voor nodig. Je wilt dan optimaal gebruik kunnen maken van vrijstellingen. Hiervoor is een goede planning noodzakelijk. Met een financiële planning kun je inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen van een voorgenomen schenkingstraject zullen zijn.

Estate en financieel planner: wat doet deze precies?

Martijn Peeters (profiel)Mijn naam is Martijn Peeters, estate én financieel planner bij Newtone. Een estate planner houdt zich bezig met overdracht van vermogen tussen generaties (bijvoorbeeld met schenken en nalaten aan kinderen). Als financieel planner maak ik inzichtelijk hoe iemand er financieel voorstaat. Maar wat hebben die twee planning zaken nu met elkaar te maken? In dit artikel leg ik het graag aan je uit.

Ik hoorde een collega estate planner ooit zeggen “trek je badjas pas uit als je naar bed gaat”. Hij bedoelde daarmee dat je niet teveel moet schenken aan kinderen om te voorkomen dat je zelf in de problemen komt. Je wilt immers niet op latere leeftijd je hand moeten ophouden bij je kinderen. Het is een risico om te lang en of te veel te schenken aan kinderen.

Schenkingstraject versus financiële planning

De aansluiting tussen het schenkingstraject en de financiële planning speelt in het bijzonder bij ondernemers. Vaak dragen ondernemers hun onderneming over aan hun kinderen. Er wordt dan dikwijls een deel van de onderneming geschonken, maar de kinderen betalen ook deels voor de onderneming. Dit laatste zodat de ouders kunnen voorzien in hun levensonderhoud nadat ze gestopt zijn met werken.

Bij het schenken van een deel van de onderneming wordt gebruik gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Door deze regeling wordt er over het geschonken vermogen maximaal 3,4% schenkbelasting geheven versus het tarief van 20%. Als financieel planner maak ik duidelijk hoeveel vermogen de ouders nodig hebben om goed te kunnen leven en als estate planner adviseer ik vervolgens hoe de rest van het vermogen zo gunstig mogelijk overgedragen kan worden aan de kinderen.

Klantverhaal van Nicole Dauss

Onderstaand het verhaal van Nicole Dauss, één van onze klanten, waarbij financiele planning succesvol is gebruikt om te bepalen hoe de estate planning ingestoken kon worden:

“Mijn ouders hebben altijd een eigen zaak gehad in de binnenstad van Maastricht. Een kleine 20 jaar geleden zijn ze met pensioen gegaan. Toen hebben ze het winkelgedeelte, waar mijn moeder altijd haar ziel en zaligheid in heeft gelegd, verhuurd. Daar heeft Newtone heel erg goed bij geholpen. Ze zijn wat ouder geworden nu en we wilden graag dat Newtone ons wederom zou helpen met een stukje BV. Mijn ouders wilden heel graag verhuizen en daarmee kwam Newtone opnieuw om de hoek kijken om hen mee te gaan begeleiden in het aanschaffen van een nieuw appartement. Het huidige pand in de binnenstad van Maastricht is opgesplitst in een privégedeelte en een zakelijk gedeelte en de vraag was eigenlijk hoe we hier het beste mee om konden gaan. We wilden het pand graag  in eigendom houden, maar het was voor ons niet duidelijk hoe we het pand nu zodanig konden gaan benutten zodat het fiscaal gunstig is voor mijn ouders en voor ons, als 2 kinderen, van mijn ouders. Newtone heeft heel goed meegekeken in welke mogelijkheden er waren, wat mijn ouders financieel konden doen en welke financiële mogelijkheden dan nog open zouden blijven.

Uiteindelijk bleek het allemaal heel goed te kunnen en hebben ze heel hele mooie verhuizing naar een nieuw gelijkvloers appartement kunnen maken. Newtone heeft hen heel goed begeleid in het meekijken naar het testament en het levenstestament. Het bleek dat beiden testamenten nog bijgesteld moest worden. Bij al die dingen is goed naar ons geluisterd en werd er goed meegedacht wat het meest gunstige is, zowel op het gebied van het testament alsook op financieel gebied bij de aanschaf van het nieuwe appartement van mijn ouders.

Op het moment dat het testament echt in uitvoering komt, dan vinden mijn zus en ik het heel prettig als Newtone ons ook goed kan begeleiden met wat er op dat moment dan echt moet gaan gebeuren. De serviceverlening, het meedenken én het proactieve handelen waarderen wij enorm. We hopen natuurlijk dat het moment er nooit komt, maar het moment gaat er een keer komen. Dan hopen we dat Newtone er ook weer voor ons is.”

De serviceverlening, het meedenken én het proactieve handelen waarderen wij enorm.
Nicole Dauss

Services

Bij Newtone bieden we alle diensten onder één dak aan.