Spring naar content

Private client services

Vermogensstructurering door Private Client Services

Financiële vermogensstructurering zorgt voor overzicht en inzicht. Het maakt duidelijk of en hoe u plannen, wensen en doelstellingen kunt realiseren en of u optimaal gebruikmaakt van fiscale faciliteiten. Als bedrijfsoverdracht binnen de familie speelt, wilt u zich daar tijdig op voorbereiden én weten of u later daadwerkelijk kunt doen wat u graag wilt doen.

Onafhankelijk advies

Wij helpen u graag bij alle vraagstukken rond vermogen en fiscaliteit, zoals excessief lenen, de aankoop of verkoop van vastgoed, schenken en tal van meer onderwerpen op het snijvlak van bedrijf en privé. Als onafhankelijke partij hebben wij alle expertise in huis die nodig is om u als ondernemer te begeleiden en alles goed te regelen.

Strategisch advies én praktische hulp bij financiële vermogensstructurering

Als ondernemer wilt u ook privé optimaal geadviseerd worden. Zoals u zakelijk advies en praktische ondersteuning krijgt van ons multidisciplinaire team, zo begeleiden we u ook graag in privé. Op basis van uw privésituatie, wensen en mogelijkheden stellen onze specialisten een financiële planning op en adviseren we u over financiële vermogensstructurering. Daar komen uiteraard ook fiscale vraagstukken bij kijken. Zeker als het gaat om een bedrijfsoverdracht binnen de familie of wanneer u geld leent bij uw eigen bv. We ontzorgen u graag en bieden u met een betrouwbaar advies houvast in een tijd waarin (fiscale) veranderingen elkaar snel opvolgen.

Optimaal advies over fiscaliteit door Newtone

We hebben oog voor zakelijke belangen, maar zeker ook voor uw privésituatie en persoonlijke wensen. Zorgvuldige begeleiding door een onafhankelijke partij die op de hoogte is van actuele fiscale wet- en regelgeving: dat geeft rust, nu en in de toekomst. Ervaren belastingadviseurs bieden dankzij nauwe samenwerking met ons multidisciplinaire team een full-service dienstverlening. Fiscale regelingen kunnen u financieel voordeel opleveren. Wij zorgen ervoor dat u optimaal profiteert van deze mogelijkheden en zo min mogelijk belasting betaalt.

Persoonlijke financiële planning geeft inzicht

Een financieel plan geeft inzicht en laat zien wat nodig is om doelstellingen te bereiken. Dat geldt voor uw bedrijf, maar ook voor u als ondernemer in privé. Onze estate planners en financieel adviseurs begeleiden u bij het opstellen van een toekomstbestendig financieel plan, afgestemd op uw persoonlijke wensen, doelen en uw privésituatie. Wanneer alles goed geregeld is en u ook maatregelen heeft getroffen voor situaties waarin het onverhoopt niet zo gaat zoals gehoopt, geeft dat rust. Met een financieel plan helpen we u om uw dromen en wensen daadwerkelijk te realiseren.

Fiscale aandachtspunten bij eigen woning en tweede woning

Een eigen woning en ook een eventuele tweede woning behoren tot uw privévermogen. Indien een deel van uw huis bedrijfsmatig wordt gebruikt, kan het echter mogelijk worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Onze fiscalisten en estate planners adviseren u graag over de fiscale mogelijkheden en verplichtingen. Dankzij ons multidisciplinaire team en de strategische alliantie met VDB Advocaten Notarissen kunnen we u volledig ontzorgen bij alle praktische zaken rond uw eigen woning en tweede woning.

Vastgoed en belasting

Belegt u als ondernemer privé in vastgoed (of overweegt u dat)? Of is vastgoed uw core business? Onze in vastgoed gespecialiseerde belastingadviseurs, accountants, data-analisten en financieringsspecialisten staan u met raad en daad bij. En daarmee helpen we u verder. Onze specialisten weten namelijk als geen ander wat er speelt op de vastgoedmarkt. We signaleren kansen en wijzen u op mogelijke risico’s. Eén vast aanspreekpunt begeleidt en ontzorgt u in elke fase: vanaf planvorming tot aan de overdracht en ook bij vraagstukken rond belasting en vastgoed, zoals de waardering van vastgoed in box 3 en het verzorgen van belastingaangifte.

Emigratie of immigratie, hoe zit dat fiscaal?

Een emigratie of immigratie is een grote verandering, die ook fiscaal veel aandacht vraagt. Met een helder fiscaal advies helpen we u om de internationale verhuizing goed voor te bereiden en de financiële risico’s voor uw privévermogen te beperken. Dankzij ons internationale netwerk zijn we altijd op de hoogte van lokale belastingwetgeving. We adviseren u over wat in uw situatie de beste oplossing is en waar u op moet letten en ontzorgen u graag. Zodat u niet onnodig veel belasting betaalt en deze ingrijpende stap zo soepel mogelijk verloopt.

Bedrijfsoverdracht familie, hoe zit dat fiscaal?

De bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf is bijzonder: een familielid – vaak uw eigen kind(eren) – neemt het roer van u over. Tijdens de zakelijke gesprekken die u met uw opvolgers voert, spelen familiaire banden en emoties natuurlijk een grote rol. Newtone begrijpt dit als geen ander. Onze specialisten hebben oog voor zowel de zakelijke belangen als de gevoeligheden bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie. Voor een succesvolle overdracht begeleiden we het hele proces van a tot z. We zorgen voor een financiële afwikkeling waar iedereen zich goed bij voelt, op een fiscaal zo vriendelijk mogelijke manier. Dat zorgt voor rust in het bedrijf en bij alle familieleden.

Schenken: hoe zit dat fiscaal?

Het schenken van vermogen kan fiscaal aantrekkelijk zijn, zowel voor degene die schenkt als de begunstigde(n). Het kan namelijk toekomstige erfbelasting besparen en mogelijk tot minder vermogensbelasting leiden. Om schenkbelasting te besparen, wordt er vaak gebruik gemaakt van fiscaal vrijgestelde schenkingen. Welke mogelijkheden er zijn om fiscaal gunstig te schenken, lichten we graag toe. Met uw persoonlijke mogelijkheden en wensen als uitgangspunt adviseren we u en kunnen we een schenkingsplan opstellen. Wat uw vraag ook is: onze estate planning-specialisten en belastingadviseurs geven een helder advies en ontzorgen u volledig.

Vermogensoverdracht: welke fiscale regels en faciliteiten zijn er?

Vermogensoverdracht van familie- en/of ondernemingsvermogen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals generation skipping, allocatie van vermogen of het overdragen van vermogen in de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Fiscale regelgeving is echter veranderlijk en er zijn vele aandachtspunten en valkuilen. Welke vraag over vermogensoverdracht u ook heeft: onze estate planning-specialisten en belastingadviseurs beschikken over de specialistische kennis die nodig is. We zorgen voor een helder inzicht en adviseren en ontzorgen u volledig. Zo bent u verzekerd van de juiste aanpak en worden fiscale faciliteiten voor vermogensoverdracht optimaal benut.

Erven: met welke fiscale regels moet u rekening houden?

Erven en het opstellen van een testament: niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar wel ontzettend belangrijk. Door nu het nodige te regelen, voorkomt u vervelende situaties voor uw naasten. Daarnaast kunt u voorkomen dat er veel erfbelasting moet worden betaald. Zeker bij grotere vermogens is het raadzaam om zaken tijdig goed te regelen en specifieke bepalingen vast te leggen. Ons multidisciplinaire team van belastingadviseurs, estate planners en juristen leggen uit welke vrijstellingen er zijn en hoe u kunt besparen op erfbelasting. Dankzij een strategische alliantie met VDB Advocaten Notarissen bieden we bovendien het gemak van een advocatenkantoor en notariaat onder één dak. Dat is wel zo praktisch.

Excessief lenen DGA

Geld lenen van uw eigen bv kan voor u als DGA om diverse redenen een aantrekkelijke optie zijn. Daarbij dient u wel op te letten. De Wet excessief lenen beperkt de fiscale voordelen die het lenen uit de eigen bv voorheen bracht. Onze belastingadviseurs lichten graag toe wat de gevolgen hiervan zijn. Ook tonen ze u graag wat de voor- en nadelen zijn van excessief lenen. Zo maakt u een weloverwogen keuze. Ook bieden we ondersteuning bij een correcte administratie van de lening uit de eigen bv. Heeft u al geld geleend van uw eigen bv en heeft u daar vragen over? Dan treffen we samen met u de juiste maatregelen.

Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio

Onze specialisten staan vandaag al voor u klaar.